Wykonanie maszyny do domowego spawania punktowego

Urządzenia, które pomagają w zgrzewaniu punktowym, można zbierać niezależnie. Będzie to wymagało podstawowego transformatora, drutu, przełącznika, taśmy samoprzylepnej. Takie urządzenia są proste i wygodne w produkcji i obsłudze. Zgrzewanie punktowe jest stosowane podczas przeprowadzania dużej liczby napraw w domu.

Pojawienie się domowego spawania punktowego

Dokonywanie domowych spawania punktowego w domu nie wymaga znacznej inwestycji czasu i pieniędzy.

Podstawowe metody

Eksperci zalecają zapoznanie się z opisem montażu sprzętu, montażem elektrod i podjęcie środków ostrożności. Aby wyprodukować urządzenie do domowego zgrzewania punktowego na kilka sposobów.

Projektowanie narzędzia do pracy w domu, a także jego naprawy, nie wymaga znacznej inwestycji czasu i pieniędzy. Zasięg domowych urządzeń jest dość szeroki. Eksperci rozróżniają sprzęt do pracy z dużymi obiektami i urządzeniami przenośnymi. W domu używaj przenośnego (stacjonarnego) modelu do spawania metali żelaznych i nieżelaznych. Są łatwe w użyciu i łatwe do naprawy w razie potrzeby.

Aby samodzielnie zaprojektować niezawodną maszynę o wysokiej jakości, trzeba będzie się dowiedzieć, jakie części i elementy będą potrzebne podczas procesu montażu. Kluczowy element wyposażenia w większości przypadków jest przedstawiony w postaci podstawowego transformatora. Powinna to być produkcja masowa (przykład OSM-1). Jeśli taka jednostka nie jest dostępna, należy zastosować transformator z kuchenki mikrofalowej. Ma wystarczającą moc. Możesz obejść się bez transformatora, zastępując go falownikiem. Zaleca się dokonywanie wymiany tylko wtedy, gdy posiadasz niezbędną wiedzę i umiejętności, aby usunąć pierwsze urządzenie, wybrać i zainstalować falownik.

Schemat spawania punktowego

Schemat spawania punktowego.

Transformator musi być przygotowany do instalacji. Uzwojenie pierwotne pozostaje niezmienione. Na uzwojeniu musi być co najmniej 200 zwojów. Uzwojenie wtórne zostaje zastąpione mocniejszym uzwojeniem w celu uniknięcia uszkodzeń awaryjnych i naprawy sprzętu.

Dostosowanie wartości prądu w urządzeniu jest mile widziane, ale nie jest konieczne. Możesz przeprowadzić wizualną kontrolę koloru w procesie spawania i orientacji na czas trwania ogrzewania. Pręt duraluminowy nadaje się do produkcji uchwytów do elektrod. Średnica pręta powinna sięgać 30 mm. Wytrzymałość materiału pozwoli uniknąć możliwości wczesnego uszkodzenia urządzenia.

Dolna elektroda powinna być zamocowana. Wymagane jest odizolowanie go od mocowania śrub i policzków. Materiałem izolacyjnym mogą być podkładki lub taśma. W uchwytach elektrody są mocowane za pomocą 2 mosiężnych podkładek lub śrub. Przy pomocy uchwytów sprężynowych z elektrodami rozcieńczonymi w pierwotnej pozycji. W takim przypadku dopasuj sprężynę z klapki. Urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą wyłącznika o prądzie co najmniej 20 A. Transformator i uzwojenie muszą być uziemione. Rozrusznik można włączyć, naciskając pedał.

Powrót do spisu treści

Krok po kroku

Zasada zgrzewania punktowego

Zasada zgrzewania punktowego.

Możesz spawać punktowo w domu, po dokładnym przestudiowaniu wiązań międzyatomowych. Za ich pomocą połącz metalowe części. Wiązania międzyatomowe występują podczas lokalnego ogrzewania. Spawanie punktowe w domu wymaga specjalnych szczypiec lub aparatu, który można samodzielnie zmontować.

Gotowe narzędzie powinno być łatwe w obsłudze i wystarczająco wydajne. Wysokiej jakości urządzenie pozwoli na połączenie blachy stalowej o grubości do 3 mm. Transformator - podstawa takiej jednostki. Uzwojenie pierwotne 200 zwojów drutu szyje 2-1.9 na miejscu, a wtórny musi zostać zastąpiony drutem PVZ-50. W uzwojeniu wtórnym powinny występować 2/3 zwojów (przekrój całkowity - 100 m2 Mm)

Możliwe jest dostosowanie ilości prądu w urządzeniu do spawania za pomocą przekaźnika czasowego (spektrum ekspozycji - do 5 sekund). Izolację uchwytów elektrod duraluminium wykonuje się za pomocą taśmy klejącej na bazie bawełny lub śrub mocujących.

Wskazane jest stosowanie elektrod miedzianych o średnicy 12 mm. Śruby i mosiężne podkładki pomogą naprawić je w uchwytach.

Sprężyna do rozcieńczania uchwytów do pozycji wyjściowej nie powinna prowadzić do zwarcia na uzwojeniu wtórnym podczas działania transformatora. Eksperci zalecają stosowanie plastikowej tulei przykręcanej do końca stałego uchwytu. Uruchomienie urządzenia odbywa się za pomocą jego połączenia z siecią. Można go kontrolować za pomocą magnetycznego rozrusznika z kluczem w kształcie grzyba i pedałem. Obudowa i uzwojenie wtórne są uziemione.

Powrót do spisu treści

Funkcje operacji

Części do spawania muszą być prawidłowo ustawione, zaciśnięte w elektrodach, pomiędzy którymi płynie prąd. Dzięki temu metal stopi się w miejscu kontaktu z elektrodami. Następnie urządzenie jest wyłączane, a produkt jest kuty przez ściskanie elektrod. Krystalizacja metalu zachodzi i powstaje spoina.

Szybkość ruchu elektrod powinna pozostać niezmieniona. Połączone powierzchnie muszą być ściśnięte ze sobą. Konieczne jest zapewnienie wymaganej ilości ciśnienia w celu uzyskania wysokiej jakości spawania.

Elementy do spawania nagrzewają się dość szybko ze względu na krótkie impulsy prądowe. Średnia długość tej wartości wynosi 0,01-0,1 s. Jest on używany do topienia metalu w miejscu elektrod i tworzenia ciekłego rdzenia. Czas trwania impulsu może być różny i określa tryby zgrzewania punktowego.

Eksperci zalecają wzięcie pod uwagę pojemności sprzętu i warunków pracy. Czas nagrzewania powinien zostać zwiększony do pracy z metalami podatnymi na utwardzanie, a w przypadku części ze stali nierdzewnej liczba ta powinna zostać zmniejszona. Takie środki ostrożności są konieczne, aby zapobiec przekształceniom strukturalnym. Nieprzestrzeganie zasad może przyczynić się do utraty właściwości antykorozyjnych metalu.

Ciśnienie między elektrodami musi być regulowane, musi zapewniać silne połączenie części. Przed przystąpieniem do spawania punktowego należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do oparzeń, porażenia elektrycznego i obrażeń. Wymagane jest uziemienie elementów urządzenia. Szczególnie niebezpieczne są uzwojenia obudowy i nieuziemiony falownik.

Konieczne jest zapewnienie szybkiego dostępu do przycisków, wyłączników nożowych i wszystkich urządzeń odłączających. Podłoga pod biurkiem musi być sucha, a pod konstrukcjami podłogowymi trzeba położyć gumową matę.

Przed instalacją poszczególnych elementów, wymianą lub czyszczeniem elektrod oraz naprawą urządzenia, upewnij się, że elektroda się nie porusza.

Miejsce do pracy musi być wietrzone, na kapitanie musi być odzież robocza.

Dodaj komentarz