Korzystanie z teodolitu

Poniżej znajduje się opis tego, czym jest teodolit.

Bardzo często w różnych dziedzinach działalności istnieje potrzeba pomiaru kątów. Zwykły kątomierz biurowy będzie wyglądał absurdalnie. Dlatego istnieje specjalne urządzenie o interesującej nazwie "Teodolit". Jest to urządzenie pomiarowe, które jest wykorzystywane w badaniach geodezyjnych lub topograficznych i tylko na placu budowy, używane do pomiaru kątów poziomych i pionowych. Pomiary odbywają się za pomocą wyszukiwarki odległości lub kompasu.

Zastosowanie teodolitu w budownictwie

Teodolit to urządzenie zaprojektowane do pomiaru kątów poziomych i pionowych.

Teodolit: zasada działania

Teodolit pojawił się w XVII wieku. Potem połączył w sobie dwa przydatne urządzenia: urządzenie do pomiaru kątów i teleskopu. Dzisiejsi nowożytni teodolity są równie popularni. Są wykorzystywane w geodezji i podczas budowy budynków przemysłowych, gdzie nie tylko produkcja, ale także bezpieczeństwo ludzi zależy od dokładności lokalizacji instalacji.

Pierwsze teodolity miały następującą budowę:

Urządzenie Theodolite

Urządzenie Theodolite.

 • przyrząd miał krąg goniometrów, jego druga nazwa to "kończyna", w środku której znajdowała się strzałka obracająca się na igłę, jak igła kompasu;
 • na linijce były wycinanki, wyposażone w nici, za pomocą których przeprowadzono obliczenia;
 • kątowe koło przymocowano do wierzchołka kąta wymaganego do pomiarów;
 • obracając się, konieczne było połączenie kąta z dowolnym gwintem, był to pierwszy znak;
 • na tej samej zasadzie odnotowano drugi znak;
 • różnica jest równa wartości kąta.

Nowoczesne teodolity nie różnią się konstrukcją i zasadą działania, z tą tylko różnicą, że nastąpiła znaczna poprawa w designie.

Powrót do spisu treści

Klasyfikacja współczesnych teodolitów

Teodolity mogą się znacznie różnić. To zależy od ich charakterystycznych cech. Rozważmy bardziej szczegółowo klasyfikację tego narzędzia.

Odmiany teodolitów:

Teodolit w pracy

Aby zapewnić prawidłową pracę, teodolit musi być stabilnie zamontowany na statywie.

 1. Jeśli weźmiemy pod uwagę dokładność, narzędzia dzielą się na dokładne, techniczne i precyzyjne. Odchylenie standardowe takich narzędzi wynosi odpowiednio do 15, więcej niż 20 i do 1 sekundy.
 2. Teodolity wyróżniają się swoim wyglądem. Rozróżnij proste i powtarzalne teodolity. W prostej formie narzędzia strzałka jest bezpiecznie przymocowana do osi pionowej, podczas gdy w przypadku powtarzalnych kończyn ze strzałką, obracają się one razem i osobno. Oddzielny obrót i umożliwia pomiar kąta przez powtarzanie.
 3. Proste teodolity dzielą się na klisze fotograficzne, a także na żyroheaty. Zgodnie z ich strukturą są one przeznaczone do użytku w niektórych obszarach.
 4. Obecnie używane są głównie teodolity elektroniczne. Ten typ urządzenia pomiarowego posiada specjalne urządzenie mierzące współrzędne punktów, dzięki którym odbywa się obliczenia. Ponadto to urządzenie pomiarowe umożliwia pracę w nocy.
Powrót do spisu treści

Nowoczesne teodolity - które z nich są lepsze?

Do tej pory produkować dwa rodzaje tego narzędzia: optyczne i elektroniczne. Nie można powiedzieć, który z nich jest lepszy. Każdy ma swoje zalety i wady.

Teodolit optyczny różni się tylko tym, że wymaga przygotowania do pracy. Musi być prawidłowo zainstalowany przy użyciu cylindrycznego poziomu, z zachowaniem dokładnego położenia w poziomie. Ma trzy śruby do podnoszenia. Muszą być odpowiednio ustawione, aby urządzenie mogło działać. Ponadto, teodolit optyczny ma teleskop, który jest niezbędny do prowadzenia obserwacji.

Rodzaje weryfikacji teodolit

Rodzaje weryfikacji teodolitu: a - instalacja za pomocą dwóch śrub; b - instalacja na trzeciej śrubie; in - sprawdzenie poprawności poziomu instalacji.

Elektroniczny teodolit dokonuje pomiarów automatycznie. Po wyświetleniu ciekłokrystalicznym precyzyjnie określa wartość i wyświetla ją na ekranie. To właśnie takie urządzenia nie pamiętają wartości. Muszą być używane tylko tam, gdzie jest prąd, ponieważ narzędzie elektryczne nie ma baterii. W innych przypadkach używane jest również urządzenie optyczne.

Instrukcje użytkowania dotyczą każdego urządzenia dowolnego modelu, więc jego użycie nie spowoduje żadnych problemów.

W rezultacie możemy stwierdzić, że wybór narzędzia zależy bezpośrednio od osoby, która ma być użyta. Musi zdecydować o kosztach finansowych, wygodzie i charakterystyce urządzenia.

Każdy model teodolitu ma swoją własną charakterystykę techniczną. Różnią się one znacznie pod względem cech, takich jak oświetlenie, pole widzenia, ceny, podział skali, błędy itp.

Podajemy główne cechy, które odnoszą się do większości odmian narzędzia pomiarowego:

 • masa teodolitu o średniej wartości od 4 do 5 kg;
 • temperatura pracy urządzenia -40 - +50 stopni Celsjusza;
 • średni błąd urządzenia wynosi 0,1 ";
 • cena podziału skali - 1 ";
 • gwarancja od producenta - 3 lata.

Przed zakupem teodolitu należy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją i wystawić gwarancję.

Powrót do spisu treści

Instrukcje dla teodolitu

Użycie jakiegokolwiek urządzenia musi być wykonywane ściśle zgodnie z instrukcjami, które zawierają wskazówki dotyczące aplikacji.

Instrukcja zawiera określone środki bezpieczeństwa skierowane bardziej na poprawne użycie urządzenia pomiarowego, na wykonanie prawidłowych pomiarów.

Schemat pomiaru kątów pionowych z teodolitem

Schemat pomiaru kątów pionowych przez teodolit.

 1. Pomiar kąta poziomego. Przed rozpoczęciem pomiaru zainstaluj teodolit w prawidłowej pozycji roboczej. W zależności od odmiany i modelu przeprowadza się różne poziomy i centrowanie w celu uzyskania najbardziej dokładnego i poprawnego wskaźnika. Ponadto, ustawiając oś obrotu na górze mierzonego kąta roboczego, są one brane do zamocowania wskaźników. Kiedy koło "w lewo" poprowadzi rurę na pierwszą stronę kąta i ustal jej wartość. Następnie, obracając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rura osiąga drugą stronę, gdzie znak jest również ustalony. Oblicz różnicę, wartość jest zapamiętana. Ta sama procedura jest wykonywana z okręgiem "prawo". Oblicz wartość kąta. Aby dokładnie określić wartość zmierzonego kąta, przyjmujemy średnią arytmetyczną z dwóch wielkości.
 2. Pomiar kąta pionowego. Wykorzystuje pionowy okrąg, w którym łączy się środek kończyny i geometrię osi. W takim przypadku kończyna musi być pewnie zamocowana na jednym końcu osi. Podobnie jak przy pomiarze kąta poziomego, teodolit jest ustawiony w stanie roboczym, w zależności od modelu i typu. Następnie należy określić miejsce zera, a następnie policzyć górne koło w dwóch krokach. Wartości w technikach "prawo", "lewo" są obliczane i pamiętane. Średnia arytmetyczna będzie końcową wartością zmierzonego kąta.

Teodolit elektroniczny i optyczny powinien być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Treść instrukcji musi być przestrzegana podczas pracy. Kupując teodolit w specjalistycznym sklepie, automatycznie uzyskujesz możliwość obsługi gwarancyjnej. Dlatego w przypadku awarii należy natychmiast zwrócić się o pomoc do specjalisty. W przeciwnym razie możesz całkowicie wyłączyć urządzenie z warunków pracy.

Dodaj komentarz