Jaka jest różnica między urządzeniem a poziomowaniem

Nowoczesne prace remontowe i budowlane nie są kompletne bez użycia precyzyjnych przyrządów pomiarowych - poziomów. Za ich pomocą mierzą różnicę wysokości między odległymi od siebie punktami przestrzeni. W tym przypadku oba urządzenia dają odwrócony obraz ze względu na lampy optyczne.

Różnica między teodolitem a poziomem

Teodolit mierzy kąty pionowe i poziome, a poziom pozwala ustawić dokładną lokalizację obiektu w przestrzeni.

Ten proces pomiaru nosi nazwę wyrównania. Może być hydrostatyczny, barometryczny, trygonometryczny i geometryczny.

Główna różnica teodolitu od poziomu

Powrót do spisu treści

Główne różnice przy użyciu optycznych urządzeń pomiarowych

Poziom urządzenia

Podstawowe wyrównywanie kontroli.

Powszechne stosowanie laserowego sprzętu pomiarowego w budownictwie nie pozwala zapewnić ostatecznego zwycięstwa nad teodolitami i poziomami, które zawsze miały tradycyjne zastosowanie w prowadzeniu prac geodezyjnych. Jaka jest różnica między badanymi urządzeniami?

Jaki wpływ ma błąd na dokładność pomiaru? Czy istnieją specjalne ograniczenia, których nie należy przekraczać? Jak wziąć pod uwagę wysokość terenu do budowy map? Na te pytania można odpowiedzieć, znając charakterystyczne cechy teodolitu i poziomowania.

Teodolit jest urządzeniem, które pozwala mierzyć zarówno kąty poziome, jak i pionowe. Narzędzie pozwala dokładnie określić wielkość mierzonych kątów między różnymi punktami w przestrzeni. Znaczenie łączenia budynków z określonymi punktami wiąże się z pomiarem kątów między nimi w przestrzeni. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, możliwe jest wykonanie oznaczenia konturu budynków, profilu drogi i innych wielkości określonych dokładnym pomiarem wyniku.

Pomiary wykonane przy użyciu teodolitu optycznego są podzielone na 3 klasy. Może to obejmować takie typy urządzeń jak:

  1. Dokładne teodolity optyczne, które zapewniają błąd w ciągu 2-5 sekund, takie modele są najbardziej aktywne podczas prac budowlanych.
  2. Precyzja, która pomaga zapewnić błąd w zakresie 1 sekundy.
  3. Techniczne teodolity optyczne z dokładnością do 1 minuty.

Są one stosowane w dziedzinie zagospodarowania terenu, w leśnictwie i innych miejscach, których badanie nie wymaga pomiarów z wysoką dokładnością. Przy pomocy precyzyjnych teodolitów można śledzić odkształcenia budynków, które występują w czasie w zależności od wpływu warunków środowiskowych i ciężaru własnych obiektów budowlanych.

Powrót do spisu treści

Wysokiej jakości urządzenia pomiarowe

Teodolit

Teodolit steruje.

Specjaliści z branży budowlanej stosują wysokie wymagania jakościowe na placach budowy, które zawsze wzrastały wraz z upływem czasu. Aby spełnić wszystkie wymagania konieczne do wznoszenia budynków, budowniczowie muszą wykonać wiele różnych pomiarów, aby określić niedokładności dokonane podczas pracy. Pozwala to na dalsze przenoszenie całego procesu budowy wraz ze wszystkimi błędami, które zostaną naprawione w odpowiednim czasie.

Prowadzenie wszystkich pomiarów wysokiej jakości wymaga użycia narzędzi geodezyjnych, które są częścią dość dużej grupy przyrządów pomiarowych. Specyficzny przyrząd pomiarowy jest zaprojektowany do wykonywania określonych pomiarów. Jednocześnie dostępne są narzędzia do pomiarów wieloprofilowych z szerokim zakresem możliwości.

Jeśli porównamy dwa urządzenia do pomiarów specjalnych, to użycie teodolitu jest powiązane z najbardziej uniwersalnymi pomiarami w porównaniu do poziomu, którego specjalizacja jest węższa. Mimo to oba typy urządzeń pomiarowych mają szeroki zakres zastosowań.

Teodolit charakteryzuje się dwukanałowym układem optycznym, który zapewnia mechanizmowi najbardziej niezależny i niezawodny system związany z budową obrazu 2 okręgów znajdujących się w płaszczyźnie jednej skali. System odniesienia Theodolite jest związany z użyciem mikroskopu, który ma określony podział cen. W celu oddzielenia kół teodolitu przewidziane są pojedyncze uderzenia.

Powrót do spisu treści

Jakie są poziomy używane do pomiarów?

Schemat wyrównania

Schemat wyrównania.

W przypadku różnych typów pomiarów stosowane są różne rodzaje poziomów, które różnią się rodzajem instrumentu i zasadą jego działania. Używaj poziomów laserowych i cyfrowych, które są elektroniczne. Zastosowanie takich urządzeń jak poziomy optyczne pozwala na proces niwelacji geometrycznej.

Przyrząd pomiarowy ma teleskop z okularem. Do mocowania rury za pomocą specjalnego stojaka z platformą nośną, a także systemu śrub, który umożliwia obrót poziomu z boku w płaszczyźnie poziomej.

Możesz wzmocnić optyczny poziom za pomocą śrub podnoszących, które pozwalają nadać narzędziu niezbędną pozycję roboczą. Możliwe jest wykonywanie ruchu poziomego podczas pobierania niezbędnego punktu odniesienia za pomocą śruby elewacyjnej. Aby utrzymać oś widokową, która jest pozioma, w poziomie zapewniony jest automatyczny kompensator, który pozwala na zwiększenie nie tylko prędkości, z jaką wykonywany jest proces pomiaru, ale także ich dokładności.

Zastosowanie instrumentu geodezyjnego, który może być również poziomem elektronicznym, pozwala na dokładniejsze pomiary. Dostępność oprogramowania instrumentu wiąże się z możliwością przetwarzania w czasie rzeczywistym uzyskanych pomiarów, co odbywa się z maksymalną dokładnością. Urządzenie magazynujące pomaga naprawić wszystkie uzyskane wartości pomiarowe.

Powrót do spisu treści

Charakterystyka projektu poziomu lasera

Pomiar według poziomu

Poziom schematu pomiarowego.

Obecnie poziom lasera jest szeroko stosowany w budownictwie, którego cechy konstrukcyjne wiążą się z łatwością użycia tych narzędzi. Zasada działania poziomów optycznych, laserowych lub elektronicznych różni się w zależności od mechanizmów instrumentów. Na przykład konstrukcja poziomu lasera charakteryzuje się obecnością emitera laserowego, który wysyła wiązkę lasera w przestrzeń w obecności pryzmatu optycznego.

Promienie lasera, które emanują z poziomu, prowadzą do powstania w otwartej przestrzeni dwóch płaszczyzn położonych prostopadle, które przecinają się wzajemnie. Jeśli jesteś przez nich prowadzony, możliwe jest wyrównanie różnych powierzchni (ścian, podłogi, drzwi). Praca takich poziomów pozwala na wywoływanie ich pozycyjnie lub statycznie.

Przydziel poziomy lasera typu rotacyjnego. Wyróżniają się przyspieszonym tempem pracy dzięki wbudowanemu silnikowi elektrycznemu, który umożliwia obrót emitera laserowego o 360 °.

Rola pryzmatu w takich urządzeniach polega na skupianiu soczewek tworzących punkt w zewnętrznej otwartej przestrzeni, który jest widoczny gołym okiem. Punkt ten zamienia się w linię, która jest idealną linią. Ten rodzaj poziomów służy do wykonywania prac naprawczych i wykończeniowych związanych z wklejeniem na ścianach tapet, układaniu płytek, urządzeń cokołowych itp.

Powrót do spisu treści

Jakie cechy konstrukcyjne ma teodolit?

Urządzenie Theodolite

Schemat urządzenia Teodolit.

Teodolit jest urządzeniem, które pozwala mierzyć poziome i pionowe kąty na ziemi. Pierwsi teodolici mieli linijkę, która była umieszczona na samym wierzchołku igły w środku koła goniometrycznego. Obrót linijki na końcu igły przypominał ruch igły kompasu.

Władca miał specjalne nacięcia, przez które grały wątki, odgrywając rolę wskaźników raportowania. Koło goniometryczne pośrodku połączone zostało z górną częścią zmierzonego kąta, po czym zostało mocno zamocowane.

Następnie pierwsza strona narożnika została połączona z linijką, która została odwrócona, biorąc pod uwagę liczbę nr 1 według skali, którą posiadał goniometr. Druga strona rogu została następnie połączona z linijką, odnotowując odliczanie nr 2. Następnie znaleźliśmy różnicę między wartościami próbek nr 2 i nr 1, a wynik był równy kątowi. Ruchomy linijka nazywano alidade, a słowo "kończyna" było nazwą krągu goniometrycznego. Aby połączyć linijkę i boki narożnika, używano wezyrów, które wciąż były na pierwotnym poziomie.

Powrót do spisu treści

Urządzenia wchodzące w skład projektu teodolitowego

Pomiar kąta pionowego przez teodolit

Schemat pomiaru kąta pionowego teodolitu.

Nowoczesne teodolity charakteryzują się tymi samymi zasadami działania i nazwami elementów strukturalnych. Pomysł pomiaru kątów wiąże się z obecnością teleskopu, który łączy alidade i boki kąta. Rura musi być obracana nie tylko na wysokości, ale również w azymucie.

Urządzenie ma urządzenie na skali wybierania, które umożliwia czytanie. Do budowy teodolitu dostarczana jest wytrzymała metalowa obudowa. Aby alidad z limbą mógł zostać wprowadzony w płynny obrót, zapewniony jest system osi.

Proces poruszania się w kółku tych elementów jest regulowany za pomocą śrub zaciskowych. Aby ustanowić teodolit na powierzchni ziemi, użyj specjalnego statywu. Istnieje również pionownik optyczny (owsa włókna), który pozwala łączyć linię pionu ze środkiem kończyny.

Boki kąta podczas jego pomiaru powinny być zaprojektowane na płaszczyźnie kończyny za pomocą pionowej płaszczyzny, która jest ruchoma i nazywana jest kolimacją. Oś celowania teleskopu jest zaangażowana w jego tworzenie, gdy obraca się wokół własnej osi.

Teodolit ma natomiast poziome i pionowe gwinty ułożone w średnice. Dzięki tym niciom jest obserwacja. Gdy dwa poziome gwinty znajdują się w równej odległości od prostego przecinaka, który jest poziomy, nazywa się je dalmierzami.

Powrót do spisu treści

Różnice w teodolitach i urządzeniach poziomu

Główne różnice między przyrządami pomiarowymi poziomu i teodolitu są związane z konstrukcją ich mechanizmów.

Poziom optyczny

Schemat elementów poziomu optycznego.

Różnice instrumentów można zauważyć w obecności dwukanałowego układu odniesienia dla teodolitu i pręta pomiarowego z uderzeniami na poziomie. W pierwszym przypadku układ optyczny zakłada obecność mikroskopu, który ma pewną cenę podziału. Za pomocą uderzeń przyłożonych do szyny poziomu pomiary wykonuje się w metrach, centymetrach, milimetrach.

Teodolit ze względu na swoją wszechstronność ma doskonały system odniesienia związany z indeksowaniem cyfrowym, dlatego przemysł przemysłowy uruchomił produkcję różnych zmodyfikowanych urządzeń. Nowoczesne urządzenie teodolitu różni się od modelu podstawowego obecnością kompensatora, który jest odpowiedzialny za operacyjne zainstalowanie dodatkowej możliwości obserwacji.

W przeciwieństwie do poziomu, teodolit dowolnego wzoru może być zastosowany na dwóch poziomach jednocześnie. Nie tylko na poziomie poziomym, jak poziom, ale także pionowym. Rozwój oprzyrządowania obejmuje rozwój produkcji teodolitów, które wyróżniają się właściwościami technicznymi wyższego poziomu, co ma również zastosowanie do ich właściwości eksploatacyjnych.

Zakres teodolitu jest szerszy niż poziom, ze względu na możliwość prowadzenia dokładnych badań i obliczeń. Jeśli porównamy dwa typy urządzeń, wówczas dla określonej klasy poziomu podane są określone wymagania.

Powrót do spisu treści

Warunki jakościowego zastosowania teodolitu i poziomu

Rozliczanie teodolitów

Przykład tabeli badań teodolitowych.

Geodeci wolą mieć od razu dwa instrumenty do badań, z których każdy jest dogodny dla pewnych warunków pomiaru. W praktyce planuje się zastosowanie ulepszonego zapisu, który nie będzie już szkicowy, jak przed poziomem.

Za kilka lat teodolit, bez którego nie da się zarządzać w geodezji, będzie miał wysoce wyposażoną konstrukcję. Na przykład będzie można używać specjalnych kół wyszukiwania w urządzeniu.

Jeśli inspektorzy muszą pracować na otwartej przestrzeni, użycie poziomu lasera może nie być tak wygodne, jak wykonywanie pomiarów przy użyciu teodolitu. Wynika to z faktu, że w jasnym i niejednorodnym oświetleniu można pominąć wiązkę laserową poziomu. Ogólnie rzecz biorąc, w warunkach polowych, tradycyjny teodolit jest bardziej użytecznym urządzeniem optycznym, które nie wymaga baterii ani baterii do działania.

Teleskopy teodolitów są wyposażone w siatki czterech rodzajów nici. Punkt przecięcia włókien siatki i środka optycznego soczewki nazywany jest osią widzenia rury. Produkcja urządzenia związana jest z instalacją prostopadłą do osi pionowej, która jest głównym. Przy precyzyjnym ustawieniu osi pionowej, dowolny obrót teleskopu, który jest ustalony w pozycji zerowej, pozycja osi obserwacji powinna być połączona z płaszczyzną poziomą. Ta właściwość poziomu jest podstawowa, ponieważ jego rura może mieć tylko pozycję zerową.

Powrót do spisu treści

Główna różnica między poziomem a teodolitem w ich praktycznym zastosowaniu

Powrót do spisu treści

W jaki sposób instaluje się narzędzia pomiarowe na statywie

Przy instalacji wsparcia pionu poziomu nie jest wymagane. Konieczne jest monitorowanie głowicy urządzenia tak, aby zajmowało ono mniej więcej poziomą pozycję.

Theodolite survey

Program anodowania teodolitu.

Jeśli chcesz zainstalować teodolit, statyw musi być wyśrodkowany. W tym celu do zablokowanej śruby przymocowana jest linia pionowa. Statyw jest tak zamontowany, że linia pionu znajduje się bliżej środka kołka, co służy do oznaczenia punktu stałego narzędzia.

Regulację statywu należy wykonać poprzez rozłożenie nóg i przesunięcie ich w celu pewniejszego zamocowania przyrządu pomiarowego wyposażonego w teleskop. Następnie należy zamocować stery statywu, a regulację należy wykonać bardziej precyzyjnie, naciskając stopę na występ określonej nogi.

Po zakończeniu tej procedury poziom lub teodolit jest usuwany z pudełka lub pudełka, aby zainstalować instrument, wyrównując końce śrub podnoszących ze specjalnymi wycięciami na głowicy statywu. Następnie należy odkręcić śruby, które podnoszą na równej wysokości, i zamocować narzędzie na statywie.

Powrót do spisu treści

Jak zainstalować instrument na statywie

Śruby do podnoszenia i poziomy umożliwiają dalszą instalację poziomu lub teodolitu. Wynika to z konieczności ustawienia głównej osi pionowej w pozycji pionowej. Jeśli zainstalujesz poziom, kliknij występ każdej nogi statywu, aby poziom kół znalazł się w środkowej pozycji.

Następnie teleskop należy ustawić w położeniu równoległym do linii dwóch śrub podnoszących. Podczas obracania w różnych kierunkach, bąbel przyczepiony do teleskopu powinien zostać ustawiony w pozycji środkowej.

Następnie powtórz obrót teleskopu, ustawiając go równolegle do linii, co odnosi się do pozostałych dwóch śrub. W rezultacie poziom powinien ponownie znajdować się w środkowej pozycji. Wtedy jakakolwiek zmiana teleskopu na poziomie nie przyniesie bańki z podanej pozycji.

Powrót do spisu treści

Charakterystyka wyróżniająca błąd pomiaru

Użycie poziomu optycznego wiąże się z określeniem wartości względnej, która wskazuje stopień zaniżenia lub przekroczenia jakiegokolwiek znaku względem punktu związanego z instalacją poziomu. Za pomocą poziomu optycznego dokonaj niezbędnych pomiarów odległości od szyny.

Ważne jest, aby dokładnie określić kąty w płaszczyźnie poziomej. Jest to jednak wystarczające, aby dokonać podziału fundacji dla domu wiejskiego. W tym przypadku nie jest konieczne stosowanie kosztownego teodolitu optycznego do tego celu.

Często na poziomie optycznym występuje błąd pomiaru, który jest mniejszy niż błąd najdroższego urządzenia laserowego o wysokiej dokładności. W przypadku konwencjonalnych modeli urządzeń błąd wynosi około 2 mm na 1 km podwójnego skoku. Z tego powodu użycie poziomu optycznego jest bardziej powszechne na dłuższych dystansach i dokładny wynik pomiaru.

Dla optyki na dowolnym poziomie, typowy jest minimalny stopień usunięcia szyny z miejsca instalacji narzędzia, który wynosi 0,4 m. Wartość ta jest wystarczająca, aby umożliwić wykonanie prac budowlanych nawet dla obiektów o minimalnym znaczeniu.

Dodaj komentarz