Jak sprawdzić poziom

W celu uzyskania dokładnych i wiarygodnych danych podczas prac geodezyjnych stosuje się urządzenie pod nazwą poziom. Przede wszystkim, przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić poziom obsługi, a następnie dokonać poprawnego ustawienia. Zwykle praca ta jest wykonywana w specjalnych laboratoriach geodezyjnych i obejmuje szereg ważnych operacji i procedur, które ujawniają rzeczywiste parametry poziomu i pozwalają na porównanie ich z danymi paszportowymi urządzenia. Jeśli te dane nie są zgodne, sprzęt uznawany jest za wadliwy.

Poziom i jego schemat optyczny

Poziom (a) i jego schemat optyczny (b): 1, 4, 5, 9, 10 - śruby, 2 - podstawa, 3, 7 - poziomy, 6 - wizualna uruba, 8 - siatka, 11 - płytka dociskowa, 12 - soczewka obiektywu, 13 - soczewka ogniskowania, 14 - siatka celownicza, 15 - okular, 16-19, 21 - pryzmaty i soczewki, 20 - lustro, 22 - poziom.

Sprawdzanie poziomu odbywa się w czasie określonym w jego dokumentacji, a jeśli wygasło, wówczas użycie takiego urządzenia nie jest zalecane. Takie urządzenia geodezyjne mogą podlegać niezaplanowanym inspekcjom z różnych powodów, na przykład z powodu utraty certyfikatu poziomu. Metoda testowania w laboratorium każdego instrumentu zależy od jego rodzaju. Rozważ istniejące typy takich urządzeń:

 • poziomy optyczne;
 • urządzenia cyfrowe do określania różnicy wysokości na ziemi;
 • sprzęt laserowy do tej pracy.
Schemat optyczny poziomu z kompensatorem

Schemat optyczny poziomu z kompensatorem.

Ustawienie ostatniego rodzaju poziomowania jest najtrudniejsze, dlatego nie można tego zrobić samodzielnie. Te modele laserowe są testowane przez doświadczonych specjalistów w najnowocześniejszych laboratoriach. Weryfikacja takiego poziomu obejmuje ogólną kontrolę poszczególnych elementów wyposażenia, ustawienie wymaganych poziomów, sprawdzenie poprawności zawieszenia kompensatora, pracę z osią promieniowania i ustawienie poprawności poziomej płaszczyzny urządzenia, pomiar błędu kwadratowego.

Cyfrowe mierniki poziomu bez specjalnego wyposażenia nie mogą być dostrojone, dlatego powinny być sprawdzane w specjalnych warunkach. Sprzęt taki jest sprawdzany pod kątem dokładności instalacji listew (okrągłych), pojemności części cyfrowej (składa się z kilku etapów), zakresu systemu kompensacji, obecności błędów systematycznych i kwadratowych.

Poziom optyczny, możesz spróbować dostosować się, jeśli dokładnie postępujesz zgodnie z zaleceniami ekspertów.

Jak sprawdzić poziom optyczny?

Konfiguracja rozpoczyna się od zewnętrznej inspekcji urządzenia i obejmuje następujące warunki:

Urządzenie laserowe

Urządzenie poziomu lasera: 1 - lampa laserowa, 2 - prowadnica światła, 3 - statyw, 4 - część przejściowa, 5 - soczewka, 6 - poziom, 7 - zasilanie.

 • na ciele poziomu nie powinno być śladów korozji;
 • nie powinno być widocznych uszkodzeń mechanicznych;
 • wszystkie mechanizmy regulacji powinny zapewniać płynną jazdę bez szarpnięć i opóźnień.

Dalszy sposób testowania i regulacji zależy od modelu poziomu, ale istnieją ogólne procedury dla wszystkich typów takich urządzeń optycznych:

 • dostosowanie poziomu;
 • identyfikacja ustawień symetrii i ich kontrola;
 • przemieszczenie różnych osi urządzenia i znalezienie kąta przesunięcia między nimi;
 • poprawna instalacja siatki teleskopu poziomu;
 • błąd kwadratowy podziałów skali instrumentów.
Powrót do spisu treści

Początkowy etap pracy

Sprawdzanie rozpoczyna się od oceny warunku zewnętrznego i kompletności poziomu. Następnie sprawdzane są następujące parametry:

 • czystość optycznych powierzchni rurki optycznej;
 • jednoczesny obraz linii siatki powinien być wyraźny i ostry;
 • końce pęcherzyka poziomu styku są sprawdzane;
 • na poziomie nie powinno być śladów korozji i uszkodzeń mechanicznych, które mogą zakłócać dokładne pomiary;
 • kompletność wyposażenia musi być zgodna z tym, co wskazuje jego paszport lub świadectwo.

Następnie należy ocenić działanie poziomu i upewnić się, że poprawna interakcja jego ruchomych części. Test jest wykonywany na następujących parametrach:

Rodzaje poziomów lasera

Rodzaje poziomów lasera.

 • możliwość serwisowania wszystkich części urządzenia;
 • w podnoszeniu, zabezpieczających i sugestywnych trybach nie należy wykrywać swobody;
 • Okular powinien obracać się płynnie, bez szarpnięć;
 • śruby do podnoszenia muszą spełniać te same wymagania;
 • oświetlenie poziomu lustra powinno być sprawdzane pod kątem braku zmętnienia;
 • mocowania ruchomych części nie mogą być uszkodzone;
 • śruby mocujące dla dokładności mocowania są badane;
 • konieczne jest upewnienie się, że kompensator i przepustnica działają, podczas gdy wszystkie śruby regulacyjne muszą być ustawione w położeniu środkowym;
 • bada stan statywu;
 • konieczne jest upewnienie się, że śruba jest odpowiednia dla tego modelu poziomu.

Następnie wszystkie części mocujące na stojaku są dokręcone i sprawdzane pod kątem stabilności. Aby to zrobić, urządzenie jest instalowane na statywie i uruchamiane: skieruj teleskop na szynę i wygeneruj odczyt. Następnie naciśnij (ostrożnie) na górze statywu i ponownie wykonaj odczyty. Jeśli uzyskane wyniki pokrywają się lub nieznacznie, a pęcherzyk nie zmienia swojej pozycji, wówczas statyw jest stabilny. Jeśli nie, musisz znaleźć przyczynę lub wymienić statyw na nowy.

Powrót do spisu treści

Kontrola i regulacja poziomu rundy

Szyna poziomująca urządzenia

Urządzenie pręta wyrównującego: a - kulka, b - but, в - odczyty na szynie.

Aby samodzielnie dostroić poziom optyczny, musisz zacząć od sprawdzenia poziomu rundy. Reprezentuje normalną w punkcie tak zwanego punktu zerowego do powierzchni szlifowania. Głównym warunkiem jest to, aby jego oś była równoległa do osi obrotu urządzenia.

Aby to sprawdzić, musisz zainstalować teleskop równolegle z dowolnymi 2 śrubami podnoszącymi, przy ich pomocy powinieneś spróbować przesunąć pęcherzyk poziomu kołowego do punktu zerowego, a następnie obrócić górną część poziomu o 180 stopni wokół osi pionowej.

Jeśli po tym działaniu fiolka pozostaje w środku kapsułki, możliwe jest rozważenie ukończenia tego elementu weryfikacji. Jeśli tak się nie stanie, należy dokonać korekty - wykonać kilka instalacji, aby uzyskać pożądaną względną pozycję części instrumentów i ich normalną interakcję. Aby to zrobić, za pomocą śrub, aby wyregulować okrągły poziom, konieczne jest przesunięcie fiolki o ½ odchylenia od środka kapsułki. Resztkowa niedokładność jest eliminowana za pomocą tak zwanych śrub podnoszących. Czynności te wykonuje się kilka razy, aż do uzyskania pożądanego wyniku.

Powrót do spisu treści

Oś pozioma i jej kontrola

Weryfikacja poziomu cylindrycznego

Weryfikacja poziomu cylindrycznego. Pomiary o nierównej odległości od szyn.

Aby go ustawić, musi być spełniony następujący warunek: linia wskazująca instrument musi być pozioma, gdy pęcherzyk znajduje się w centralnej części punktu zerowego. Aby sprawdzić spełnienie tego warunku, należy wybrać 2 punkty (C i M), które są oddzielone 25-35 m. Montują w nich szyny, a poziom jest ustalony na statywie tak, aby znajdował się pośrodku pomiędzy tymi punktami. Urządzenie jest napędzane i liczy się na szynach, a następnie oblicza różnicę między poziomami punktów (C i M). Jako przykład załóżmy, że odczyt poziomu z pierwszego czytania wynosi 1,378, a na drugim - 1,278 metra. Następnie nadmiar (PRS) jest równy różnicy tych wartości - 0,1. Zmień ustawienie statywu z poziomu jak najbliżej punktu C i wykonaj nowy odczyt na szynie. Załóżmy, że jest to 1,2 m. Następnie teoretyczną wartością jest: w pierwszym punkcie, C-PRSP = 1,278, a na drugiej szynie M-1,2 = 0,078 metra. Następnie weź nowy odczyt na M i porównaj uzyskaną wartość z teoretyczną. Jeśli różnica ta wynosi więcej niż trzy milimetry, konieczne jest przeprowadzenie regulacji.

Cylindryczny poziom i nachylenie w pozycji bańki

Cylindryczny poziom i nachylenie w położeniu pęcherzykowym: a - widok z boku, 6 - widok z góry, 1 - ampułka, 2 - płyn, 3 - fiolka, 4 - śruba korekcyjna, 5 - nachylenie ampułki.

Odkręć pokrywę ochronną na okularze za pomocą kołka ustalającego znajdującego się w zestawie poziomującym, obróć śrubę ustalającą, aż rzeczywisty odczyt na poziomym pasku poziomym odpowiada wynikowi teoretycznemu (0,078 metra). Następnie sprawdź ponownie.

Jeśli ustawisz poziom tak, aby okular tuby z poziomą pozycją osi obserwacyjnej znajdował się przed listwami o dwa lub trzy centymetry, możesz bardzo dokładnie określić wysokość narzędzia. Czarny lub czarny plastikowy lub tekturowy kapturek powinien być przymocowany do soczewki. W jego środku konieczne jest wykonanie otworu od dwóch do trzech milimetrów. Główny obserwator patrzy przez nie na reling, a asystent instaluje na nim ruchomą część wykonaną z przezroczystego materiału z czarnym pociągnięciem pośrodku. W kierunku obserwatora jest ustawiony w taki sposób, aby znak wypadał dokładnie naprzeciwko otworu w pokrywie. Po tym jest liczone na szynie.

Powrót do spisu treści

Montaż linii siatki rurki optycznej

Aby to zrobić, w odległości 10-15 metrów od poziomu, wzmocnij linię pionową i dostosuj sprzęt do stanu roboczego. Pionowa linia siatki jest wycelowana w pion linii, a jeśli jeden koniec jest odchylony w odległości większej niż 1 mm (mierzony przy pomocy linijki), śruby mocujące okular są odkręcane i usuwane, uwalniając dostęp do kratki. Następnie skoryguj, obracając go, aby dopasować obraz linii pionu. Okular umieszcza się z powrotem na miejscu, a śruby dokręca. Sprawdzanie jest powtarzane w celu sprawdzenia poprawności ustawienia pionowej siatki.

Aby sprawdzić poziome nici, urządzenie jest wycelowane w cel na odległość 12 metrów od statywu, a następnie powoli przesuwa teleskop w płaszczyźnie poziomej z podnośnikiem zębatym. Sprawdź, czy istnieje odchylenie nici od celu. Jeśli różnica jest większa niż jeden milimetr, dopasuj siatkę zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.

Powrót do spisu treści

Wydajność kompensatora

Osie lokalizacji schematu podczas sprawdzania poziomu

I - in - schematy układu osi przy sprawdzaniu poziomu, g - pozycje poziomu przy trzecim sprawdzaniu.

Aby upewnić się, że system kompensacji działa poprawnie, musi być spełniony następujący warunek: gdy instrument jest przechylony, oś teleskopu musi być pozioma w granicach kompensatora.

Aby to osiągnąć, pęcherzyk o okrągłym poziomie jest przenoszony do punktu zerowego, a linia wzroku poziomu jest skierowana do pionowej szyny. Wykonaj dokładne ogniskowanie urządzenia i weź pierwsze czytanie (na przykład C1). Następnie, 4 pozycje bańki o okrągłym poziomie są sukcesywnie uzyskiwane przez pochylenie osi poziomu za pomocą śrub do podnoszenia w prawo, w lewo, w tył i w przód. Po każdej zmianie pozycji następuje liczenie punktów (C2, C3, C4, C5). Następnie obliczyć różnicę między wskazaniami - (C1 - C2, C1 - C3, C1 - C4, C1 - C5). Wartości te nie mogą przekraczać 1 mm. Jeśli tak nie jest, musisz przenieść poziom do warsztatu, gdzie naprawisz lub wymienisz kompensator.

Powrót do spisu treści

Poprawność przesunięcia linii wzroku przy zmianie ogniskowej teleskopu

Urządzenie jest skierowane na szynę, starannie ukierunkowane i odliczanie. Następnie, za pomocą urządzenia do śmietanki, początkowe ogniskowanie zostaje zakłócone. Ponownie, ostrożnie skoryguj skupienie tuby i ponownie wykonaj odczyt na szynie. Różnica nie powinna przekraczać 1 milimetra. Jeśli jest większy, musisz przenieść poziom do warsztatu w celu naprawy.

Powrót do spisu treści

Wyznaczanie błędów pomiaru wysokości

Położenie poziomu pęcherzyków podczas sprawdzania działania kompensatora

Pozycja poziomu pęcherzyków w kompensatorze wydajności testu wydajności.

Przeprowadza się go w kilku etapach na ziemi, stosując tzw. Metodę poziomowania od środka. Odbywa się to za pomocą dwóch szyn z linią wzroku o długości do 90-100 metrów. Miejsca ich mocowania są wzmocnione za pomocą niwelujących się kul lub kołków, w które wkręcane są śruby z głowami w kształcie kuli. Same listwy muszą być zainstalowane pionowo i nie powinny zmieniać swojej pozycji we wszystkich pomiarach.

Urządzenie jest wzmocnione w swojej sekcji w równej odległości od tych szyn. Jest wyzwalany i mierzy się 10 przekroczeń między nimi. To jest jedna seria pomiarów. W sumie konieczne jest przeprowadzenie 5-6 takich etapów. Na poziomie zmieniaj horyzont przed każdą taką serią pomiarową.

Powrót do spisu treści

Badanie poprawności poziomu cylindrycznego

Jeżeli model urządzenia zostanie zastosowany na poziomie cylindrycznego typu na teleskopie, wówczas musi spełniać następujące warunki - jego oś musi być ściśle równoległa do linii wzroku rury. Tę kontrolę należy przeprowadzić w dwóch etapach:

 • płaszczyzna przechodząca przez główną oś cylindrycznego poziomu powinna być równoległa do podobnej powierzchni przechodzącej przez linię widzenia teleskopu;
 • rzut na pionową płaszczyznę kąta między osią poziomu a rurą nie powinien przekraczać limitu ustalonego w paszporcie.

Pierwszy warunek jest sprawdzany za pomocą łaty zainstalowanej 45-55 metrów od statywu, której śruba podnosząca jest skierowana w jego kierunku. Dokładnie sprawdź poziome zamocowanie urządzenia, połącz końce poziomicy za pomocą śruby, a mechanizm mocujący uzyska wyraźny obraz. Wykonaj odliczanie. Następnie przechylenie osi urządzenia odbywa się poprzez podniesienie śrub, tak aby odczyty się nie zmieniły i ustalenie pozycji końców cylindrycznego poziomu. To samo dzieje się przy przechylaniu w przeciwnym kierunku. Jeśli pęcherzyk pozostaje na miejscu w obu przypadkach lub jego końce są przesunięte w tym samym kierunku, ustawienie poziomu uznaje się za prawidłowe. Jeśli tak nie jest, regulowane są poziome i pionowe śruby najbardziej cylindrycznego poziomu.

Drugi warunek jest weryfikowany za pomocą metod takich jak:

 • poziomowanie w kierunku do przodu;
 • to samo, ale w połączeniu z pomiarami od środka;
 • zastosowanie metody z wykorzystaniem różnych ramion.

Przy każdej metodzie opisanej w literaturze przedmiotu należy wykonać co najmniej 3 pomiary kąta między osią poziomu a rzutem w płaszczyźnie pionowej. Następnie średnia arytmetyczna z tych pomiarów jest obliczana i porównywana z danymi paszportowymi. Jeśli wynikowa wartość nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych określonych w dokumencie, wówczas poziom jest ustawiony prawidłowo.

Powrót do spisu treści

Zastosowane urządzenia i urządzenia

 1. Reiki.
 2. Kołki.
 3. Plumb.
 4. Śruby z łbem kulistym.
 5. Władca.
 6. Poziom z dołączonym zestawem.
 7. Wkrętak.

Samostrojenie poziomu jest możliwe z zastrzeżeniem wszystkich zaleceń, które zostały określone powyżej.

Ale jeśli się nie uda, najlepiej skontaktować się ze specjalistami z laboratorium geodezyjnego.

Dodaj komentarz