Jak sprawdzić poziom lasera pod kątem dokładności

Podczas wykonywania prac budowlanych często niezbędny jest poziom konstrukcyjny, ale ci, którzy go używają, mogą nie wiedzieć, że wymagana jest okresowa weryfikacja dokładności urządzenia. Aby sprawdzić dokładność, musisz wiedzieć, jak to zrobić poprawnie, ponieważ nie możesz być całkowicie pewien poprawności odczytów poziomu lasera.

Poziomy laserowe

Poziom lasera umożliwia pomiary budynków z najwyższą możliwą dokładnością.

Dokładność jest jedną z głównych cech urządzenia. Eksperci zalecają sprawdzanie dokładności urządzenia pomiarowego co 2 lub 3 miesiące. Jeżeli podczas przechowywania urządzenia wystąpią trudności, a także podczas transportu urządzenia lub jego działania, mogą spowodować zakłócenia w jego działaniu.

Co powinieneś wiedzieć, aby przeprowadzić kontrolę jakości poziomu dokładności?

Każde urządzenie pomiarowe ma odpowiedni błąd pomiaru dla swojego modelu. Poziom lasera, który jest odpowiedni do wykonywania pomiarów jakościowych, może mieć błąd co najwyżej 0,2 mm / m. Wiele znanych i konwencjonalnych przedsiębiorstw produkuje tanie lasery (w cenie od 50 do 200 USD). Są to urządzenia o klasie amatorskiej, których dopuszczalny błąd wynosi 0,5-0,8 mm / m.

Poziom lasera

Główne funkcje domowego poziomu lasera.

Jeśli weźmiesz pod uwagę poziom lasera, który ma ręczne wyrównanie na podstawie poziomu pęcherzyków, istnieje prawdopodobieństwo niedokładnego pomiaru i weryfikacji. Aby sprawdzić poziomą płaszczyznę, potrzebny będzie sam poziom lasera, zamontowany na specjalnym statywie z dźwignią regulacji wysokości. Aby sprawdzić dokładność, urządzenie jest instalowane blisko ścian, na których chcesz nanieść etykiety.

Poziom działa w dwóch płaszczyznach. Jedna jest pozioma i oznaczona literą X, a druga (pionowa) to Y. Producenci urządzeń często zaznaczają te litery na górze obudowy urządzeń pomiarowych. W przypadku braku znaków i konieczności sprawdzenia najpierw litery urządzenia na obudowie należy zanotować najbardziej.

Poziom lasera jest sprawdzany zgodnie z instrukcjami.

Płaszczyzna pozioma powinna przechodzić w górnej części poziomu, oznaczona odpowiednio literami X i Y. Dwie osie są odpowiednio oznaczone na górze urządzenia. Każda belka musi mieć wypróbowaną oś. Jest skalibrowany, jeśli to konieczne, za pomocą instrukcji lub skontaktować się z centrum serwisowym urządzeń pomiarowych.

Powrót do spisu treści

Jak sprawdzić dokładność i skalibrować poziom lasera?

Powrót do spisu treści

Etapy sprawdzania dokładności urządzenia

Proces pomiaru promieniowania instrumentu na dokładność poziomu lasera

Proces pomiaru promieniowania instrumentu na dokładność poziomu lasera.

Pomiary promieniowania instrumentu na dokładność poziomu lasera są powiązane z trzema punktami opartymi na weryfikacji:

 1. Beam poziomo (x).
 2. Belkuj pionowo (Y).
 3. Nachylenie samolotu.

W celu przeprowadzenia testu urządzenie pomiarowe działa zgodnie ze schematem, który przewiduje następującą procedurę, która umożliwia weryfikację dokładności:

 1. Sprawdź osie X i Y, aby dowiedzieć się, który z nich wymaga kalibracji, ponieważ jeden z nich może być poprawny, a drugi nie.
 2. Sprawdzają oś Y po obu stronach, kontynuując test z poprawną kalibracją po obu stronach, a oś X jest sprawdzana względem osi Y.
 3. Sprawdź osie X i Y względem siebie, aby porównać ich wartości dodatnie i ujemne.

Konieczne jest oddzielne rozpatrzenie wszystkich etapów kontroli każdej osi.

Aby sprawdzić poziomą belkę X, wykonaj następujące czynności:

Lokalizacje instalacji laserowej ruletki do pomiarów

Miejsca instalacji taśmy mierniczej laserowej do pomiaru.

 1. Umieść urządzenie na statywie lub umieść je na płaszczyźnie tak, aby znajdowało się w odległości 30 m od ściany, a wiązka X wychodzi na ścianę.
 2. Włącz urządzenie.
 3. Zrób znak odpowiadający poziomowi, przez który przechodzi środek wiązki.
 4. Jeśli światło jest zbyt jasne, używają odbiornika laserowego.
 5. Obróć urządzenie o 180 °, kierując poziomą belkę X na ścianę.
 6. Zaznacz położenie środka rzutu X w pobliżu pierwszego znacznika, obserwując jedną linię dla dwóch znaczników.
 7. Poziom lasera musi mieć dokładność, która spełnia wszystkie cechy podane przez producenta.
 8. Kiedy znak znajduje się w zakresie odpowiednich charakterystyk, kalibracja promieni rentgenowskich nie jest wymagana. Następnie przejdź do sprawdzenia drugiej wiązki Y.
 9. Na końcu testu w płaszczyźnie poziomej mierzona jest różnica, która jest faktycznym odchyleniem charakteryzującym pozycję punktów: jeden jest oznaczony jako pierwszy, a drugi - jako ostatni.

Powstałe odchylenie nie powinno być większe niż wartość określona przez producenta przyrządu.

Aby sprawdzić oś Y, wykonywane są następujące czynności:

Zasada działania poziomu lasera

Zasada działania poziomu lasera.

 1. Obróć urządzenie pod kątem prostym. Kierunek wiązki Y musi pokrywać się z położeniem ściany.
 2. Następnie zaznacz położenie środka rzutu za pomocą odbiornika promieniowania laserowego, jeśli zachodzi potrzeba tłumienia jasnego światła.
 3. Następnie poziom jest obracany o kąt 180 °, odwracając znak Y dodatnim znakiem na ścianie.
 4. Po tym należy odnotować punkt, w którym znajduje się środek rzutu, biorąc pod uwagę pierwszy znak.
 5. Po sprawdzeniu wszystkich cech wynikowy znak jest porównywany z podaną dokładnością urządzenia.
 6. W miejscu znaku w przedziale podanym w instrukcji dla osi Y, kalibracja nie jest wykonywana.
 7. Następnie kontynuuj sprawdzanie punktu X, który jest ostatnim względem punktu Y.
Powrót do spisu treści

Weryfikacja dokładności urządzenia w pionie i nachylenia płaszczyzny

W celu przeprowadzenia testu w rzucie poziomym poziom jest obrócony pod kątem prostym do położenia, w którym sprawdzana jest płaszczyzna pozioma. Wszystkie inne pomiary są wykonywane podobnie, co wiąże się z uzyskaniem odchylenia, które jest mniejsze niż dokładność określona przez producenta urządzenia.

Schemat instalacji urządzenia laserowego w celu zapewnienia dokładności pomiaru

Schemat instalacji urządzenia laserowego w celu zapewnienia dokładności pomiaru: 1 - urządzenie laserowe, 2 - określony punkt początkowy wyrównania, 3 - znak początkowy, 4, 8 - stojaki znaczników, 5 - wiązka lasera, 6 - określony punkt końcowy wyrównania, 7 - znacznik końcowy.

Przed sprawdzeniem dokładności urządzenia poprzez pochylenie samolotu, urządzenie jest instalowane pomiędzy dwiema ściankami w samym środku, jeśli odległość między nimi jest niewielka, na przykład 5 m. Następnie urządzenie jest włączane, aby umieścić znak na ścianie przy użyciu dostępnej metody przecinania wiązek laserowych. Następnie obracają poziom o 180 ° wzdłuż pionowej osi, po czym znak jest ponownie tworzony w punkcie przecięcia występów.

Następny etap weryfikacji wiąże się z przeniesieniem poziomu blisko ściany. Kiedy tak się dzieje, długość odległości między urządzeniem a ścianą spada do 0,5-0,7 m. Te same znaki są wykonywane po raz drugi. Po sprawdzeniu dokładności urządzenia, zaczynają porównywać znaki w odniesieniu do ich modułu różnicy. Powinno to wykazać, że różnica w znakach nie przekracza wartości wskazującej na dokładność poziomu lasera, zadeklarowaną przez producenta.

Możesz podać odpowiedni przykład obliczenia modułu różnicy. Jeśli wynosi 3 mm, to znaczy (a1 - a2) = 3 mm, i (b1 - b1) = 5 mm, wówczas błąd można obliczyć za pomocą wzoru: | (a1 - a2) - (b1 - b1) |. Tak więc, | 3 - 5 | = 2 mm, dlatego deklarowany błąd jest porównywany z wynikiem równym 2 mm.

Sprawdzanie poziomu może być związane z wykryciem odchyleń przekraczających wartość ustawioną przez producenta, dlatego nie zaleca się korygowania urządzenia własnymi rękami. Poziom jest zbyt skomplikowanym urządzeniem: nie jest realistyczne, aby skalibrować jego osie w domu. Skontaktuj się ze specjalistą centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.

Powrót do spisu treści

Jak sprawdzić liniowy laser samopoziomujący?

Poziom wyposażony w mechanizm wahadłowy jest najczęściej używanym rodzajem urządzenia pomiarowego w konstrukcji. Aby zweryfikować jego dokładność, należy wykonać następujące operacje:

 1. Pierwszy test można wykonać, sprawdzając dokładność urządzenia, biorąc pod uwagę nachylenie bocznej części rzutu poziomego.
 2. Poziom jest instalowany w odległości równej 2-4 m od ściany. Następnie za pomocą ołówka zrobić znak, biorąc pod uwagę poziom przejścia wiązki.
 3. Następnie poziom lasera obraca się w prawo wokół osi, prowadząc belkę do znaku z lewą krawędzią. Następnie prawą krawędź belki doprowadza się do znaku w przeciwnym kierunku.

Jeśli wiązka pozostaje na znaku, wówczas poziom lasera można uznać za dokładny. Podczas przesuwania belki w górę lub w dół od samego znaku płaszczyzna wiązki odchyla się w prawo lub w lewo.

Następnie przechodzą do kolejnego testu, który pozwala sprawdzić dokładność poziomu lasera, sprawdzając kąt nachylenia płaszczyzny do tyłu lub do przodu. Aby zainstalować urządzenie za pomocą statywu, który chcesz zainstalować w pobliżu ściany. Następnie jest włączony, poziom jest odwrócony do ściany, a belka jest oznaczona numerem 1.

Obracając urządzenie o 180 ° wokół osi, umieść znak nr 2 na drugiej ścianie. Jeśli zapewnisz odległość od ściany do ściany równą 3-4 m, wystarczy sprawdzić dokładność poziomu lasera. Ponadto urządzenie jest ustawione bliżej ścianki, która jest usytuowana po drugiej stronie, tak że rzut wiązki może dokładnie spaść do znaku nr 2 przy odpowiedniej wysokości statywu.

Następnie laser ponownie obraca się o 180 °, aby sprawdzić koincydencję wiązki ze znakiem nr 1. Jeśli istnieje dopasowanie, działanie urządzenia jest dokładne. Kiedy belka jest umieszczona poniżej lub powyżej znaku, płaszczyzna poziomu cofa się do tyłu lub do przodu.

Dodaj komentarz