Jak korzystać z poziomu

Aby poradzić sobie z tym, jak korzystać z poziomu, nie trzeba brać żadnych specjalnych kursów lub udać się do instytutu geologicznego. Konieczne będzie jedynie zbadanie wszystkich niuansów pracy i zapoznanie się z technologią, po której można samodzielnie wykonywać pomiary nie gorsze niż doświadczeni specjaliści.

Poziom na budowie

Poziom służy do przeprowadzania niezbędnych pomiarów przed rozpoczęciem budowy.

Zasada geodezji na budowie

W procesie tworzenia planów w naturze konieczne będzie określenie różnicy wysokości kilku punktów na przekrojach bazowych i elewacji, która jest uważana za poziom warunkowy. Najczęściej praca wykonywana jest za pomocą szyn poziomujących i geodezyjnych. W ten sposób można zdefiniować i przeprowadzić niwelację geometryczną.

Proces pomiaru poziomu

Proces pomiaru poziomu.

W tym przypadku oś optyczna instrumentu jest pozioma. Od znaku poziomu warunkowego należy znaleźć różnicę w wysokości wskaźników za pomocą znaków na listwach. W trakcie pracy każdy taki punkt znajduje się w odległości do 100 m od punktu instalacji poziomu. Poziom należy mierzyć co najmniej 3 razy, w wyniku czego należy przyjąć średnią arytmetyczną. Na podstawie danych możesz przygotować plan ziemi.

Rozważając zasadę działania tego urządzenia, nie można nie wspomnieć o ważnym elemencie, jakim jest pręt poziomujący. Jest to specjalny pasek, który jest instalowany pionowo w punktach do pomiaru wysokości na podstawach. Ten produkt jest wykonany z drewna lub metalu (w większości przypadków z aluminium).

Urządzenie ma standardową długość (3-4 m). Dla wygody ruchu szynę można złożyć na pół. Nowoczesne opcje listew mają teleskopowy mechanizm przesuwny.

Powrót do spisu treści

Lista narzędzi potrzebnych do wyrównywania

Po bokach standardowych listew do poziomowania w większości przypadków stosuje się podziałkę: na przedniej stronie oznaczenie wykonuje się w metrycznym systemie pomiaru, a na odwrocie - w calach. Przede wszystkim szyna musi być zainstalowana ze specjalnym znakiem na dolnym metalowym wsporniku do środka punktu pomiarowego.

Poziom urządzenia

Poziom urządzenia.

Dla wygody dostępne są specjalne uchwyty do trzymania urządzenia w tym miejscu. W listwach jakościowych, wykonanych ze stopów żelaza i niklu, zapewnione są specjalne poziomy pęcherzyków, które służą do kontrolowania pionowego położenia deski.

W trakcie przeprowadzania prac w terenie podczas wstępnego badania przygotowywanego rozwoju, ważne jest przeprowadzenie kompleksowego modelowania struktury produkowanej w ramach ogólnej interakcji z krajobrazem przyrody.

Technologia fotografowania punktów pomiarowych za pomocą transferu wartości rzeczywistych jako danych dla oprogramowania komputerowego umożliwia symulację obiektu i jego interakcję ze środowiskiem.

Będziesz potrzebował elementów takich jak:

  • poziom;
  • specjalne oprogramowanie;
  • reiki.
Powrót do spisu treści

Metody wyrównywania na ziemi

Poziomy to duża grupa urządzeń, które służą do określania i rejestrowania dokładnej pozycji różnych elementów na wysokości. Elementami w tym przypadku mogą być dowolne znaczniki i obszary terenu, a nie określone punkty orientacyjne.

Istotą niwelacji jest określenie różnicy wysokości między poziomami wytworzonej struktury. Całkowita ilość prac budowlanych będzie zależeć od wielkości tego nadmiaru i właściwego pomiaru. Na przykład z planowanego poziomu początkowego pierwszego piętra budynku można obliczyć głębokość piwnicy, przepływ wód gruntowych, projekt systemu odwadniającego, rodzaj izolacji obszaru niewidomego itp.

Dostępne są następujące metody niwelacji:

Punkt poziomu instalacji do pomiaru

Punkty instalacji poziomu do przeprowadzania pomiarów.

  1. Metoda hydrostatyczna. Na podstawie właściwości lokalizacji płynu w dopasowujących się naczyniach. Ma wysoką dokładność i pozwala na pomiary poza granicami widoczności pomiędzy poszczególnymi punktami. W tym przypadku pomiary wiążą się z koniecznością układania i napełniania wężami i rurami o dużej długości cieczą, co w niektórych przypadkach nie jest bardzo wygodne.
  2. Metoda barometryczna. Wykorzystywany w procesie planowania dużych struktur architektonicznych. Aby wdrożyć tę metodę, należy użyć precyzyjnych barometrów i specjalnego oprogramowania dla komputerów. Ta metoda nie jest stosowana do budowy domów prywatnych.
  3. Pomiary trygonometryczne przez obrót teodolitu. Ta metoda jest dobra, ponieważ w tym przypadku nie potrzeba pomocników z dodatkowymi pasami. Pomiary teodolitu można wykonywać w kątach poziomych i pionowych. Jednak znacznie trudniej jest radzić sobie z zasadą działania tego urządzenia niż z operacją poziomu konwencjonalnego. Wadą jest to, że teodolit jest znacznie droższy.
  4. Pomiary geometryczne kątów elewacji przy pomocy zwykłych poziomów wykonywane są wyłącznie w jednej płaszczyźnie i wymagają zamontowania dodatkowych znaków (można użyć listew) w ich przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego. Dziennik będzie musiał dokonać odpowiednich wpisów.

Prostota i niezawodność pomiarów poziomu standardowego, jego zgodność z celami konstrukcyjnymi sprawia, że ​​urządzenie to jest najbardziej popularne w procesie planowania wielu rodzajów pracy: od wylewania podstawy do sprawdzania dokładności dachu.

Powrót do spisu treści

Budowa i klasyfikacja poziomów standardowych

Osie lokalizacji schematu podczas sprawdzania poziomu

Schematy lokalizacji osi podczas kalibracji poziomu: A - B - schematy umiejscowienia osi podczas kalibracji poziomu, g - położenie poziomu podczas trzeciej kalibracji.

To urządzenie ma prostą konstrukcję. Na statywie znajduje się główna jednostka optyczno-mechaniczna, która jest zintegrowanym systemem soczewkowym. Węzeł ten powinien zapewniać wyrównanie w poziomie wiązki, natomiast dopuszczalne jest tylko minimalne odchylenie. Soczewki mogą dać prosty lub odwrócony wzór. W tym drugim przypadku szyna pomiarowa musi również zostać odwrócona podczas instalacji na ziemi.

W górnej części projektu na wszystkich poziomach musisz zbudować czujniki poziomu. Dokładna instalacja urządzenia na ziemi decyduje o jakości dalszych pomiarów. Wykwalifikowany specjalista regularnie sprawdza wartości tych czujników, wykonując w razie potrzeby ich regulację za pomocą specjalnych dźwigni nachylenia jednostki optyczno-mechanicznej. Możesz w porę wykryć losowe odchylenie urządzenia od dokładnego położenia na ziemi i nie mierzyć ponownie.

Przed użyciem poziomu i listew, musisz zapoznać się z głównymi typami urządzeń do pomiarów geometrycznych o wysokości przekraczającej.

Najprostszy i najtańszy to poziom z cylindrycznym poziomem, który znajduje się na celowniku.

Dokładniejszy jest miernik z automatyczną kompensacją błędów instalacji, ale kosztuje znacznie więcej. Jest wygodny w użyciu w procesie pomiaru na problemowych glebach: gruzie, piasku itp. Urządzenia z elektronicznym układem pomiarowym są wykorzystywane w procesie projektowania obiektów o dużej skali. Ten projekt jest trudny do skonfigurowania i obsługi.

Zgodnie z klasą dokładności pomiaru, struktury poziomujące można podzielić na takie główne grupy, jak:

  • urządzenia techniczne (oznaczenie H-10, H-12 itd.);
  • dokładne urządzenia (oznaczenia od N-3 do H-9);
  • precyzyjne urządzenia (oznaczenia od N-05 do H-2.5).

Liczby w oznaczeniu wskazują średni błąd pomiaru w mm / km. Należy rozumieć, że nawet urządzenie techniczne da odchylenie około 1 cm na 1 km od obiektu. To wystarczy, aby przeprowadzić dokładny projekt i właściwe zaplanowanie dużej liczby prac budowlanych.

Powrót do spisu treści

Jak poprawnie używać poziomu: przewodnik krok po kroku

Zasada działania poziomu lasera

Zasada poziomu lasera.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zainstalować, jest statyw. Śruby do zamocowania na wszystkich nogach trójnogu będą musiały zostać poluzowane. Następnie każdy element nośny musi zostać przesunięty do wymaganej długości. W tym przypadku długość może być różna, ponieważ narzędzie musi być zamontowane na nierównym terenie. Górna część statywu jest ustawiona w pozycji poziomej. Następnie należy dokręcić śruby mocujące na wszystkich elementach podtrzymujących. Większość urządzeń jest wyposażona w gładkie elementy mocujące do korekcji, które są zamontowane na nogach statywu. Za ich pomocą można dostroić poziomą pozycję górnej platformy.

Następnym etapem jest zamontowany poziomowanie. Rurka instrumentów sama jest przymocowana do statywu za pomocą kilku śrub. Następnie musisz użyć czujników poziomu. Przy pomocy obracania śrub do regulacji konieczne jest osiągnięcie centralnego położenia poziomów pęcherzyków w stosunku do cech, które są do nich stosowane. Dla wygody, pierwszą rzeczą, którą musisz ustawić poziom bubble w jednym oknie, nie zwracając uwagi na inny. Kolejny poziom jest dostosowywany, biorąc pod uwagę śledzenie pozycji pierwszego. Musisz stopniowo dostosowywać urządzenie, aby osiągnąć poziomą pozycję na miejscu instalacji.

Następnie skupia się część optyczno-mechaniczna. Przed rozpoczęciem pracy z poziomem optycznym należy wyregulować okular wyrównanej rurki zgodnie ze wzrokiem użytkownika. Tematyka standardowego projektu tego typu jest następująca. Urządzenie musi być skierowane na dobrze oświetlony i raczej duży element, po którym będzie działać z ustawieniami, dopóki siatka filamentu nie zostanie wyświetlona na tym elemencie tak wyraźnie jak to możliwe. Co więcej, te same kroki należy powtórzyć z listwami, które zostaną zainstalowane na innym, niezbyt oświetlonym obszarze. Eksperymentowanie z ustawianiem ostrości na elementach o różnym oświetleniu może pomóc w procesie dalszych pomiarów.

Gdy urządzenie zostanie zainstalowane tak dokładnie, jak to możliwe, wyrównane i skupione, możesz mierzyć i rejestrować obserwacje. Dwa paski muszą być umieszczone z przodu iz tyłu urządzenia. Przód pokaże wartość uzyskanej wysokości, a tył zostanie użyty do kalibracji wskaźników. Przede wszystkim musisz wskazać poziom z boku czarnego paska z tyłu.

Po ustawieniu ostrości należy zarejestrować wskaźnik za pomocą obrysów. Następnie koncentrujemy się na płycie czołowej, wartość średnia jest ustawiona na boku na czerwono. Proces ten nazywa się wyrównaniem środkowej linii. W takim przypadku wyniki będą dokładne, w razie potrzeby można łatwo powtórzyć pomiary.

Mówiąc o tym, jak właściwie korzystać z poziomu, powinieneś wiedzieć, że wszystko jest proste. Musisz tylko poznać wszystkie niuanse.

Dodaj komentarz