Co można zrobić w domu za pomocą ręcznego młyna

Bardzo często osoby pracujące w domu wykonują serię prac, w których nie można tego zrobić bez ręcznego routera. Najbardziej powszechnym i wszechstronnym jest ręczny młyn głębinowy.

Rysunek ręcznego młyna

Rysunek młyn ręczny.

Przy pomocy młynka ręcznego drewno może być używane do wykonywania figur o różnych kształtach, od prostych do bardzo skomplikowanych, co jest raczej sztuką niż tylko pracą.

Lista prac, które można wykonać za pomocą określonego narzędzia

Jak już wspomniano, możliwe jest wytwarzanie części o najróżniejszej formie z ręcznym młynem, a wszystkie operacje wykonywane przez to urządzenie są konwencjonalnie podzielone na następujące kategorie:

Schemat windy dla routera

Schemat windy do frezerów.

 1. Robienie rowków, ćwiartek i rowków. Aby możliwe było otwarcie lub zamknięcie dowolnego rowka w obrabianym przedmiocie, bardzo trudno jest go wykonać bez ręcznego routera. Najczęściej elementy takie muszą występować w przypadku wykonywania jednoczęściowych lub odłączalnych połączeń.
 2. Dokonywanie krawędzi. Operacja ta jest wykonywana w przypadku, gdy wykonane są takie elementy, jak stopki, gzymsy, listwy i inne listwy. Może być realizowany w projektowaniu mebli i innych rzemiosł wykonanych z drewna. Poza tym, że takie elementy przenoszą obciążenie funkcjonalne, wchodzą również jako elementy dekoracyjne.
 3. Wykonywanie złożonych konturów i powierzchni. Operacja ta jest wykonywana podczas produkcji ekskluzywnych mebli i innych dzieł z drewna. Przy produkcji mebli, gdy konieczne jest powtórzenie kilku elementów z wysoką dokładnością, należy użyć szablonów. W tym przypadku okazuje się prawie idealnie powtarzać złożone kształty na różnych półfabrykatach.
 4. Wykonywanie specjalnych przedmiotów. Młyn ręczny może również wytwarzać specjalne elementy, takie jak kolce, zaciski, wyżłobienia i inne, które przenoszą tylko ładunek funkcjonalny. W masowej produkcji używane są specjalne maszyny do ich produkcji, ale jeśli trzeba wykonać kilka elementów w domu, można to również zrobić za pomocą młynka ręcznego.
Powrót do spisu treści

Jakie noże są używane i jaki jest ich cel

To narzędzie wykonuje obróbkę drewna za pomocą frezów, które składają się z ich trzpienia i części roboczej. Średnica trzonka wynosi zwykle 6, 8,12 mm, a kształt wycinanej części może być bardzo różny i wykonany z różnych materiałów. Jeśli konieczne jest przetwarzanie miękkiego drewna, wówczas stosuje się młyny ze stali narzędziowej, a dla bardziej twardych skał lub aluminium młyny powinny pochodzić z twardych stopów.

Frezowanie wzoru

Mielenie wzoru.

Aby właściwie wykonać pracę własnymi rękami, musisz dokładnie ustalić młynek. Jego zamocowanie w pozycji pionowej zapewnia mechanizm zanurzenia. Aby zapewnić ten przepis przy użyciu różnych urządzeń. Może to być łożysko prowadzące, które jest przymocowane do noża lub tulei prowadzącej zamontowanej na powierzchni frezu, można również użyć innych urządzeń.

Jeśli używany jest wałek prowadzący, to podczas pracy porusza się wzdłuż powierzchni obrabianego przedmiotu, a tym samym zapewnia stałą odległość między nożem a przedmiotem obrabianym, takie noże nazywane są obrzeżami, mogą być następujących typów:

 • profil, są przeznaczone do wykonywania profilów kręconych;
 • stożkowe, służą do wykonywania krawędzi pod kątem 45 stopni;
 • formowanie, używane do zaokrąglania krawędzi, ich średnica może wynosić 3-16 mm;
 • dysku, są zaprojektowane do wykonywania poziomego lub pionowego szwu;
 • złożone, używane do tworzenia ćwiartek;
 • filet, pozwala zrobić filet, aby nadać krawędzi dekoracyjny wygląd.
Właściwy kierunek podczas pracy jako młyn

Właściwy kierunek podczas pracy jako młyn.

Jeśli młyn nie ma łożyska, wówczas nazywany jest wpustem i może być używany do obróbki części w dowolnym miejscu. Aby użyć takiego narzędzia, potrzebne jest dodatkowe urządzenie.

Frezy do rowków:

 • prostokątne, służą do robienia rowków, jest to najczęściej używane narzędzie;
 • filet, służą do tworzenia półokrągłych dekoracyjnych rowków i rowków;
 • W kształcie litery V, umożliwiają wykonanie rowka o ścianie nachylonej pod kątem 45 stopni, służą do osadzania liter i dekoracji;
 • "Dovetail", zwykle używany podczas produkcji mebli, z jego pomocą tworzy zamknięte lub otwarte połączenie z kolcem.
Powrót do spisu treści

Ustawianie routera

Aby wykonać pracę, musisz wyregulować głębokość frezu. Istotą tego ustawienia jest to, że po osiągnięciu przez młyn określonej głębokości, wyzwalacz jest uruchamiany i nie może się dalej poruszać. Jeśli praca powinna być wykonywana na dużej głębokości, należy ją wykonać w kilku etapach.

Jeśli porównasz router z innymi narzędziami elektrycznymi, działa on z dużo większą prędkością, zwykle przekracza 10.000 obr./min.

Urządzenie maszyny do frezowania

Urządzenie maszyny do frezowania.

Jest to konieczne, aby uzyskać lepszą powierzchnię cięcia. Konieczna jest regulacja prędkości, ponieważ jeśli jest bardzo wysoka, może wystąpić zwęglenie części. Prędkość obrotu noża zależy od jego średnicy i od materiału, z którym wykonywana jest praca.

Jakość powierzchni nie jest tak zależna od prędkości obrotu noża, jak prędkości jego ruchu liniowego. Im większa średnica narzędzia roboczego, tym wyższa powinna być szybkość jego ruchu. Im wyższa twardość przedmiotu obrabianego, tym mniej należy ustawić prędkość obrotową narzędzia roboczego. Jeżeli młyn ma średnicę 40 mm, wówczas jego prędkość obrotowa powinna wynosić 10 000 obrotów na minutę, a dla młyna o średnicy 10 mm może wynosić 20 000 obrotów na minutę.

W celu wykonania różnych prac możliwe jest zastosowanie przechodzenia lub przeciwnego obrotu narzędzia roboczego, zwykle stosowane jest frezowanie zliczeniowe, przy którym młyn z młynem porusza się w jednym kierunku. Frezowanie skojarzone jest rzadko stosowane, tylko w przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo łuszczenia. Może to prowadzić do tego, że router będzie z niego korzystać, dlatego należy pracować z jeszcze większą ostrożnością.

Powrót do spisu treści

Kolejność pracy

Najpierw przeprowadza się prawidłowe mocowanie frezu, następnie ustawia się silnik na wymagane obroty i reguluje głębokość frezowania. Aby zapewnić prawidłowy ruch noża, użyj dodatkowych urządzeń.

Frez jest zamontowany na obrabianym przedmiocie, jego element prowadzący dociskany jest do krawędzi prowadzącej i silnik jest włączony. Najpierw nóż tnie się płynnie na wymaganą głębokość, a następnie powoli przesuwa się wzdłuż wybranej ścieżki.

Podczas mocowania narzędzia roboczego i ustawienia należy odłączyć urządzenie od zasilania. Musimy zająć stabilną pozycję i starannie wykonać pracę.

Konieczne jest zapewnienie niezawodnego mocowania obrabianego przedmiotu, który jest obrabiany w taki sposób, aby nie pękał podczas pracy. W pewnym momencie konieczne jest pocięcie warstwy nieprzekraczającej 3 mm. W ubraniach nie powinny znajdować się żadne elementy, które podczas pracy mogą zostać nawinięte na młyn i doprowadzić do obrażeń. Zaleca się podłączenie odkurzacza do routera lub użycie respiratora, ponieważ wytwarza on drobny pył, który może uszkodzić ciało.

Dodaj komentarz