Zasada działania podnośnika hydraulicznego typu butelki i

W dzisiejszych czasach wielu ludzi nie musi już podnosić dużego ładunku na jakikolwiek poziom wysokości. Produkcja podnośników pozwoliła nam ulepszyć procesy budowy i naprawy samochodów, ponieważ korzystanie z tego urządzenia wiąże się z najniższymi kosztami i bezpieczeństwem w wykonywaniu dźwigów towarowych.

Jack butelki

Podnośnik typu butelkowego podnosi ładunek na większą wysokość, o nośności 2-100 ton i więcej.

Obecność podnośnika w każdym garażu ułatwia naprawę samochodu osobowego, zwiększając poziom jego efektywnego użytkowania. Mechanizm napędza układ hydrauliczny. Rozróżniaj podnośniki hydrauliczne na cechach projektów. Mogą mieć jeden lub dwa tłoki, a także określony typ urządzenia napędowego. Na przykład ręczny mechanizm napędowy ma możliwość okresowej pracy, podczas gdy elektryczny działa nieprzerwanie.

Podziel hydrauliczne mechanizmy podnoszące w zależności od rodzaju konstrukcji na podnośniki i walcowanie. Podnośnik do butelek należy do klasy urządzeń dźwigowych. Urządzenie podnosi ładunek na większą wysokość. Takie mechanizmy mają nośność 2-100 ton i więcej.

To, co działa, pozwala na wykonanie typu butelki typu jack

Tabela właściwości gniazd

Tabela właściwości gniazd.

Zakres zastosowania podnośników do butelek to usługa naprawy samochodów związana z konserwacją i naprawą samochodu. Jack typu Bottle jest szeroko stosowany w sektorze kolejowym, ponieważ umożliwia naprawę pociągów.

Używamy podnośnika hydraulicznego jako agregatu pras, giętarek do rur lub obcinaków do rur. Jeżeli po sprawdzeniu mechanizmu można stwierdzić, że urządzenie jest w dobrym stanie, należy rozpocząć pracę. W połączeniu z dużą pojemnością, kompaktowy rozmiar przyrządu umożliwia jego stosowanie w garażach i warsztatach. Urządzenie może być transportowane w bagażniku samochodu, co pozwala na wymianę dziurkowanych kół, gdy zajdzie taka potrzeba.

Mechanizm gniazd typu butelkowego jest niezawodny. Podnośniki hydrauliczne są używane w procesie napraw samochodowych, które muszą być podniesione i zamocowane na wymaganej wysokości. Na przykład mechanizm umożliwia usunięcie kół samochodu w celu jego późniejszego wyważenia za pomocą specjalnego wyposażenia.

Jest wygodny w transporcie, który odbywa się wyłącznie w pozycji pionowej, ponieważ olej w pozycji poziomej narzędzia jest w stanie wypłynąć. Ogólnie jego żywotność jest określona przez liczbę uszczelek i uszczelek w swoim urządzeniu.

Powrót do spisu treści

Konstrukcja podnośnika hydraulicznego typu butelki i jej cech

Urządzenie typu Jacking butelki

Urządzenie z butelką podnośnika.

Urządzenie typu jack typu butelkowego pokazano na rysunku. Każdy element struktury odpowiada określonej liczbie, co oznacza obecność w mechanizmie:

 1. Uchwyty.
 2. Pompa
 3. Zawór.
 4. Reservoir.
 5. Cylinder.
 6. Stock
 7. Śruba

Zawór ssący znajduje się na dyszy zbiornika. To powinno utrudnić proces powrotu płynu do zbiornika, jeśli tłok pompy jest opuszczony. Położenie zaworu wylotowego odnosi się do dyszy cylindra, która nie pozwala na opuszczenie cylindra podczas podnoszenia tłoczka pompy płynu hydraulicznego.

Zawór otwiera się specjalną śrubą, która umożliwia obniżenie ciśnienia w urządzeniu. Następnie ładunek spada na ziemię. Ogólnie rzecz biorąc, ten projekt jest testowany na czas.

Połączenie podnośnika do butelek z pompą lub pompownikiem wynika z obecności sprzęgła półsprzęgła, które jest szybkozłączem. Eliminuje utratę płynu w wyniku odłączenia przyrządu od źródła ciśnienia. Główne elementy strukturalne to:

Bottle Jack Half Coupling

Szybkozłączka połówki gniazda butelki eliminuje utratę płynu w wyniku odłączenia narzędzia od źródła ciśnienia.

 1. Obudowa
 2. Wysuwany tłok (tłok).
 3. Płyn roboczy (olej hydrauliczny).

Obudowa jest cylindrem prowadzącym dla nurnika, a jednocześnie specjalnym zbiornikiem płynu roboczego. Jeśli podnośnik ma udźwig do 20 ton, położenie jego stopy podnoszącej jest zaznaczone w części śruby wkręconej w tłok. Dlatego początkowa wysokość mechanizmu może zostać zwiększona po odwróceniu śruby.

Tłok musi pompować olej z jednego wspólnego zbiornika do drugiego, znajdującego się pod tłokiem. Gdy olej pojawi się pod tłokiem, powinien się poruszyć. Olej nie powraca do zwykłego zbiornika w wyniku zadziałania zaworu. Podczas pracy nurnika olej w zbiorniku pod tłokiem płynie coraz bardziej ze wspólnego zbiornika.

Integralnym elementem podnośnika do butelek jest ciecz o właściwościach nieściśliwego materiału roboczego. Pozwala to na płynne opuszczanie i podnoszenie ładunku, a także naprawianie go na określonej wysokości, zapewniając dokładność podczas hamowania.

Olej wrzecionowy

Olej wrzecionowy umożliwia płynne opuszczanie i podnoszenie ładunku, a także mocowanie go na określonej wysokości.

Aby regulować prędkość procesu obniżania obciążenia, umożliwia otwór potrzebny do odpływu specjalnego płynu pochodzącego z cylindra, który może mieć inny skład. Możliwe jest stosowanie niezamarzających mieszanin, które obejmują następujące składniki:

 1. Alkohol
 2. Woda
 3. Gliceryna techniczna.
 4. Olej wrzecionowy.

Olej wrzeciono zamarza w temperaturze poniżej 35 ° C. Wybierając podnośnik do butelek, bierze się pod uwagę wysokość podnoszenia i podnoszenia, a nie tylko ładowność. Ładowność może być wystarczająca do podniesienia samochodu, a skok roboczy będzie niski. Wymaga to kontroli poziomu płynu hydraulicznego, dławików i ich szczelności.

Powrót do spisu treści

Właściwości i charakterystyka podnośnika do butelek

Aplikacja na butelki Jack

Podnośnik do butelek ma doskonałą ładowność przy niewielkim wysiłku.

Gniazda są wykonane z prostej lub nierdzewnej stali, która może być stopowa. Może to być aluminium. Podnośnik hydrauliczny, który ma sztywną konstrukcję, jest stabilnym mechanizmem o gładkim przebiegu podczas pracy.

Urządzenie charakteryzuje się dokładnością hamowania, kompaktowością, wysoką sprawnością (0,75 - 0,8). Pozwala na podnoszenie ładunków z niemal zerowej wysokości. Ze względu na takie cechy konstrukcji podnośnika jego zasięg jest bardzo szeroki. Konstrukcja podnośników butelkowych ma swoje główne wady i zalety, ponieważ urządzenie to charakteryzuje się obecnością:

 1. Maksymalna gładkość podnośnika.
 2. Wysoka wydajność i doskonała ładowność przy minimalnej przyłożonej sile.
 3. Specjalny płyn jest niepalny i niezamarzający.

Efektywność mechanizmu, sięgająca 80%, zapewnia znaczną ładowność, która wynosi 100 ton lub więcej. Ta charakterystyka pojawia się przy niewielkim wysiłku przyłożonym do tłoka pompy, ponieważ z powodu obecności zaworów siła przyłożona do dźwigni może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Mając małą prędkość, urządzenie ma mały cykl podnoszenia, który nie charakteryzuje się dużą wysokością.

Awaria gniazda

Jeśli podnośnik podniósł ładunek, ale stopniowo spontanicznie opuścił, wówczas należy szukać przyczyny w zaworze nadmiarowym lub mankietach.

Wśród innych wad urządzenia są trudne warunki przechowywania i transportu. Przechowywanie i transport podnośnika odbywa się w pozycji pionowej. W przeciwnym razie następuje rozpływ płynu roboczego, który opuszcza objętość, która jest dla niego zarezerwowana.

Mechanizm podnośnika ma sztywną konstrukcję i nie wymaga zbyt dużego wysiłku przy uchwycie napędu. Złożone urządzenie może być nie tylko niewystarczająco stabilne, ale również nie mieć bardzo dużego skoku roboczego, mieć dużą masę i wysokość początkową.

Wśród właściwości podnośnika hydraulicznego typu butelki można zidentyfikować:

 1. Możliwość podnoszenia masy, która jest równa masie samochodu lub innego obiektu, który chcesz podnieść.
 2. Stock stroke.
 3. Wysokość podnoszenia
 4. Wysokość odbioru.

Przed zakupem nowego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tymi właściwościami. Na przykład wysokość ładunku podnośnika może wynosić od 20 do 60 cm, należy jednak wziąć pod uwagę charakterystykę podnośnika hydraulicznego, która jest powiązana z następującymi wskaźnikami:

Korozja części Jack

Po wykryciu korozji i uszkodzeniu części podnośnika zostają wymienione.

 1. Nośność podnośnika do butelek, to jest maksymalna możliwa masa podnoszonego ładunku.
 2. Wysokość stołu podbierającego, a mianowicie minimalna odległość między powierzchnią, która jest odniesieniem (ziemia, podłoga, itp.), A także urządzenie podnoszące, które jest punktem odniesienia urządzenia, które znajduje się w dolnym położeniu roboczym.
 3. Wysokość podnoszenia, to znaczy maksymalna odległość od powierzchni podparcia do podbieracza w pozycji roboczej od góry.
 4. Skok roboczy, który jest odległością między górną i dolną pozycją roboczą pikapa.
 5. Masa własna w stanie roboczym.
 6. Wskaźnik przełożenia, który pokazuje, w jaki sposób obszary tłoka pompy hydraulicznej i tłok podnoszący podnośnika hydraulicznego są powiązane.

Od tych charakterystyk będzie zależeć od pojemności silnika pompy elektrycznej i siły przyłożonej do uchwytu podnośnika.

Powrót do spisu treści

Jak podnosi się podnośnik do butelek cargo

Aby ręcznie uruchomić pompę hydrauliczną podnośnika lub ze źródła zasilania. Podczas napełniania dna cylindra olejem, tłok podnosi się. Obecność zaworu nadmiarowego jest charakterystyczna dla gniazda urządzenia. Skład tego elementu konstrukcyjnego obejmuje zawór ssący i tłoczny. Dzięki nim powstaje i utrzymuje niezbędne ciśnienie w cylindrze roboczym.

Hydrauliczny Jack butelki

Hydrauliczne podnośniki do butelek to najpopularniejsze narzędzia do naprawy samochodu lub starego domu.

Urządzenie działa zgodnie z poniższym schematem. Początkowo płyn specjalny jest pompowany przez zawory do zbiornika cylindra z powodu działania pompy nurnikowej. Ten płyn wytwarza niezbędne ciśnienie na tłoku, który przesuwa ładunek na wysokość za pomocą specjalnego uchwytu.

Jeżeli tego typu urządzenia są używane rzadziej, to lepiej nie pozostawiać mechanizmu blokującego szczelnie do końca podczas ich przechowywania. Urządzenie może pracować wyłącznie w pozycji pionowej. Może tylko podnieść ładunek, a nie go trzymać.

Obudowa urządzenia jednocześnie pełni rolę cylindra prowadzącego dla tłoka i zbiornika dla płynu roboczego. Pompa wtryskowa mechanizmu przyjmuje wzmocnienie wysyłane przez uchwyt napędu za pomocą specjalnej dźwigni. Płyn wypychany w górę jest podawany ze zbiornika do wnęki pompy.

W innym przypadku jest on wtryskiwany do wnęki cylindra roboczego po naciśnięciu uchwytu urządzenia. Kiedy tak się dzieje, tłok wystaje. Aby ciecz w obu przypadkach nie mogła odpłynąć, konstrukcja jest wyposażona w zawór ssący i wylotowy.

Podczas pracy z urządzeniem wymagane jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Mechanizm nie może być używany na granicy swoich możliwości. Nie należy podejmować prób podnoszenia ciężarów przekraczających ładowność podaną przez producenta. Kupowanie podnośnika do butelek jest lepsze, biorąc pod uwagę rezerwę mocy.

Powrót do spisu treści

Zasada działania i kontroli urządzenia podnośnika do butelek

Zasada działania podnośnika do butelek

Zasada działania podnośnika do butelek.

Przed użyciem podnośnika do butelek przeprowadzana jest zewnętrzna inspekcja podnośnika do butelek, co umożliwia wyciągnięcie odpowiednich wniosków dotyczących stanu urządzenia. Musi być nienaruszone, w przeciwnym razie konieczna będzie naprawa podnośnika hydraulicznego. Urządzenie musi zawierać stempel i metki opatrzone oznaczeniem nośności mechanizmu, datą badania i liczbą.

Po sprawdzeniu mechanizmu sprawdź urządzenia bezpieczeństwa. Podczas podnoszenia i opuszczania wymagane jest wypróbowanie bezczynności urządzenia. Jeżeli podczas inspekcji mechanizmu można było wykryć pewne awarie, które utrudniają bezpieczną realizację pracy, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty, jeżeli nie jest możliwe samodzielne skorygowanie wszystkich wad.

Zbiornik umieszczony wewnątrz podnośnika do butelek zawiera nieściśliwy płyn (olej).

Pompa z dźwignią znajduje się z boku statku. Kiedy dźwignia się podnosi, olej dostaje się do pompy, a gdy jest opuszczony, ciecz wpływa do cylindra. W rezultacie łodyga unosi się. Olej płynie do zbiornika, jeśli śruba zaworu zwrotnego zostanie poluzowana. Kiedy to nastąpi, obniżenie pręta.

Ze względu na hydrauliczną zasadę działania następuje płynne opuszczanie i podnoszenie ciężkich ładunków (sprawność do 80%). Podnoszenie nawet bardzo ciężkich ładunków nie wymaga dużego wysiłku. Dla podnośnika butelkowego charakteryzuje się obecnością dużego obszaru odniesienia. Tak więc obciążenie nie zsunę się, co zapewni bezpieczną realizację pracy.

Po pracy z podnośnikiem narzędzie zostaje uwolnione od ładunku, oczyszczone z brudu i pyłu, doprowadzone do wymaganej pozycji, umożliwiając transport urządzenia.

Dodaj komentarz