Jak używać poziomów konstrukcyjnych różnych typów

Wykonując prace budowlane, nie można obejść się bez poziomu, aby dokonać dokładnych pomiarów kątów na budowie zgodnie z rysunkiem. Używaj różnego rodzaju narzędzi, na przykład bańki, lasera, wody. Ich zastosowanie pomaga dokładnie przenosić kąty nachylenia z jednego elementu strukturalnego na inny. Zastosowanie poziomu lub poziomu w konstrukcji umożliwia wykonywanie pomiarów kątów o małych rozmiarach.

Praca na poziomie lasera

Pracuj na poziomie lasera.

Jak poprawnie używać poziomu budynku

Poziom konstrukcyjny ma na celu określenie odchyleń względem powierzchni poziomej i pionowej. Dokładny poziom do pomiaru jest praktycznie niemożliwy do zrobienia samemu, musisz go kupić. Według poziomu oznaczają grubą linijkę, która ma specjalne "oczy" z subtelnym ryzykiem, w którym można zobaczyć ampułki z płynem. Każda z nich zawiera pęcherzyk powietrza. Jeśli porównasz możliwości urządzenia, gdy jest ono używane z cechami pionu lub poziomu, to drugie można sprawdzić tylko w jednej płaszczyźnie. Narzędzie pozwala budować poziomy i pionowy.

Powrót do spisu treści

Warunki użytkowania konstrukcja poziomu pęcherzyków

Zasada działania poziomu konstrukcji wody

Zasada działania poziomu konstrukcji wody.

Najczęstszy poziom pęcherzyków. Jego konstrukcja ma kształt podłużnego wąskiego prostokąta mającego 1-3 kolby. Korpus narzędzia może być zarówno pełny, jak i pusty. Ciało może być metalowe i plastikowe. Odchylenia są określane przez obecność kolb wypełnionych alkoholem. Mają kulę powietrza. Dla jednej kolby charakterystyczne jest przedstawienie błędu pionowego, a dla drugiego - poziome.

Charakterystyczną cechą urządzenia typu bąbelkowego jest jego długość, która może zmieniać się w zakresie od 20 centymetrów do 4 metrów. Każde z narzędzi, w tym użycie pionu i poziomu, może wytworzyć tylko niektóre typy prac, ponieważ nie ma określonego modelu dla wszystkich przypadków. Każde urządzenie jest używane podczas wykonywania następujących rodzajów pracy:

  1. Zastosowanie niskiego poziomu umożliwia instalowanie elementów o niewielkich rozmiarach, na przykład gniazd z przełącznikami, reflektorami punktowymi.
  2. Zastosowanie średniego poziomu wiąże się z pracą o charakterze na dużą skalę, na przykład związaną z układaniem płytek.
  3. Dwumetrowy poziom pozwala sprawdzić "płaskość", jeśli jest używany jako szyna kontrolna.
Korzystanie z domowego poziomu wody

Korzystanie z domowego poziomu wody.

Ponieważ konstrukcja poziomu pęcherzyków jest wykonana z cieczy i szkła, a następnie za pomocą tego narzędzia, należy działać ostrożnie. Jeśli urządzenie kiedykolwiek upadło lub zostało na nim uderzone, jego odczyty mogą być błędne. Po zakupie narzędzia musisz je skonfigurować. W tym celu wymagane jest przymocowanie go do idealnie poziomej powierzchni.

Możesz osiągnąć dokładny wynik, jeśli napełnisz duży zbiornik wodą i położysz kawałek piany z płaską powierzchnią na górze. Ta pozycja umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób pęcherzyk powietrza znajduje się w kapsule. W przypadku wykrycia określonego błędu kapsułkę należy obrócić wokół osi, dostosowując poziom.

Stosując poziom, nanosi się go na badaną powierzchnię.

Następnie określ pozycję, w której bąbel z powietrzem. Jeśli znajduje się pomiędzy zagrożeniami dokładnie w środku, oznacza to, że powierzchnia jest idealnie wyrównana.

W przypadku odchylenia pęcherzyka od pionu na prawą lub lewą stronę, konieczne jest przechylenie powierzchni w tym kierunku. Jeśli bańka zbacza w dół, gdy znajduje się na poziomej powierzchni, jest opuszczana. Kiedy bańka jest odchylona w górę, powierzchnia jest uniesiona.

Powrót do spisu treści

Jak zastosować poziom wody

Przeprowadzanie znaczników przy użyciu poziomu hydro

Przeprowadzanie znaczników na poziomie hydro.

Poziom wody nazywa się elastyczną przezroczystą rurką lub wężem, którego końce są otwarte. Wnęka rury jest częściowo wypełniona wodą. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, woda w urządzeniu nie powinna zawierać pęcherzyków powietrza. Woda musi być jednak czysta, co wiąże się z podstawowymi wymaganiami dla stosowanej cieczy.

Urządzenie działa w oparciu o prawo Pascala dotyczące statków połączonych. Zgodnie z tym prawem fizyki, nacisk wywierany na płyn na jego granicy musi być przenoszony bez zmian w każdym punkcie płynu. Konieczne jest użycie narzędzia jednocześnie z pomiarem wielkości, które mają określony błąd. Zwiększa się wraz ze zmniejszaniem długości urządzenia.

Jeśli wielkość długości powierzchni jest zbyt duża, najodpowiedniejszym narzędziem będzie poziom wody. Służy do oceny położenia obiektów odległych w stosunku do pewnej płaszczyzny poziomej względem siebie.

Wąż instrumentalny może mieć długość w zakresie od 3 do 25 metrów, a oba końce powinny być wyposażone w skrzynki. Wierzchołek kolb ze skalą zamyka się specjalną nasadką. Praca z narzędziem jest dość wygodna, szczególnie podczas sprawdzania poziomu w odległych punktach. Poziom hydrauliczny służy tylko do badania poziomych powierzchni. Ważne jest, aby nie używać go w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ jest to urządzenie wrażliwe na podwyższoną temperaturę.

Sprawdź poziomość opóźnienia na poziomie konstrukcji

Sprawdź poziomość opóźnienia na poziomie konstrukcji.

Podczas dokonywania pomiarów kolby urządzenia należy przenieść poniżej lub powyżej poziomu, który nie może zostać zainstalowany natychmiast, ale tylko 1-2 minuty później. W rzeczywistości należy odczekać chwilę, aby zmierzyć poziom wody. Jest dłuższy przy użyciu narzędzia z dłuższą rurą i mniejszą średnicą.

Wypełniając poziom, upewnij się, że wszystkie pęcherzyki zawierające powietrze zostały wypłukane. Aby to zrobić, jeden koniec poziomu zanurzony jest w wiadrze z wodą i nalany. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, wynik nie będzie dokładny. Ogólnie rzecz biorąc, poziom wody jest dość łatwy do zastosowania. Aby uzyskać największą dokładność do napełniania poziomu wody za pomocą wody o temperaturze pokojowej. Wtedy będzie to takie samo dla wszystkich części urządzenia.

Aby dokładnie wyrównać etykiety w dwóch kolbach, potrzebujesz asystenta, który musi dołączyć kolbę, wyrównując etykiety na linijce i na ścianie z wartością "0". W przeciwnym razie obiekty w różnych pokojach znajdują się na tym samym poziomie. Jeśli pomiary wykonywane są za pomocą asystenta, należy przenieść drugą żarówkę do miejsca, które należy do tej samej ściany, ale do innego pomieszczenia i po przeciwnej stronie. Po otrzymaniu wszystkich znaków na obwodzie pomieszczenia należy je połączyć. Następnie horyzont uznaje się za "odrzucony".

Powrót do spisu treści

Jak korzystać z lasera poziomu

Punkty instalacji poziomu lasera do przeprowadzania pomiarów

Punkty instalacji poziomu lasera do przeprowadzania pomiarów.

Poziom lasera stosowany w budownictwie jest doskonałym zamiennikiem narzędzi mechanicznych. To nowoczesne urządzenie pomiarowe pozwala określić różne odchyłki konstrukcyjne. Zasada działania tego urządzenia opiera się na nowoczesnych technologiach. Kompaktowy laserowy system poziomu zasilany jest bateriami palcami. Urządzenie może wyświetlać wiązkę laserową w odległości do 100 m. Jednocześnie możliwe są dokładne pomiary w odległości 10 m.

Podziel poziomy lasera zgodnie z ich zdolnością do wyznaczania kierunku. Niektóre modele narzędzi mają zdolność do bicia punktów, to jest do budowania kierunków, podczas gdy inne są w stanie zbudować płaszczyznę, zamieniając wiązkę w nią. Zastosowanie poziomów krzyża laserowego w konstrukcji pozwoli uzyskać od 2 do 10 linii laserowych, zwiększając dokładność wyników pomiarów. Przed użyciem poziomu lasera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi jego użytkowania.

Najpierw należy ćwiczyć wzmocnienie konstrukcji na statywie, pasku lub magnesie. Często używane do mocowania statywu urządzenia. Można go jednak zainstalować na podłodze lub zamontować na ścianie, aby promień lasera urządzenia mógł podświetlić pożądany punkt lub linię. Główną wadą poziomu lasera jest jego stosunkowo wysoki koszt, który tłumaczy się szerokim zakresem zastosowań i wysoką dokładnością urządzenia.

Urządzenie ma funkcję, która pozwala ustawić płaszczyznę pionowo lub poziomo, naciskając przycisk. Po ukończeniu klasyfikacji promieniowanie jest emitowane przez poziom wiązki w obu płaszczyznach, o innym kącie, pod którym otwiera się wentylator sieciowy. W celu znalezienia jednego lub drugiego punktu na płaszczyźnie, szyna jest instalowana poprzecznie w wybranej lokalizacji, która jest rodzajem celu, dzięki czemu można zrobić znak w miejscu, gdzie przechodzi wiązka.

Podczas przesuwania szyny w dowolnym kierunku mierzy się odchylenia płaszczyzny. Metoda ta pozwala uzyskać dokładne wyniki przy ustawianiu podwieszanych sufitów, ścian lub podłóg przy pionowym montażu płaszczyzny światła. Istnieją modele poziomów lasera, które emitują nie jedną, ale serię wiązek laserowych w tym samym czasie.

Poziom lasera, podobnie jak poziom, pomoże nawet osobie bez doświadczenia w równomiernym rozmieszczeniu mebli w pokojach lub powiesić dywany na ścianie. Każdy rodzaj poziomu konstrukcji wymaga starannej obsługi, która jest przeprowadzana prawidłowo. To może zapobiec wszelkim mechanicznym uszkodzeniom instrumentu. Wszelka ostrożność powinna być ograniczona do normalnego czyszczenia.

Dodaj komentarz